GIAN HÀNG PHÁP TẠI TRIỂN LÃM ILDEX VIỆT NAM 2016 [fr]

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Pháp Business France sẽ đồng hành cùng 13 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực chăn nuôi tham gia Triển lãm chăn nuôi quốc tế ILDEX tại Việt Nam. Nhân dịp này, các doanh nghiệp tại Khu gian hàng Pháp sẽ có cơ hội giới thiệu đến các doanh nghiệp chăn nuôi trong khu vực những tinh hoa và kỹ năng nổi tiếng của họ trong lĩnh vực máy móc và kỹ thuật chăn nuôi: thức ăn chăn nuôi, di truyền và lai tạo giống, sức khỏe vật nuôi, chế biến gia súc, vv.

Với sự tham gia của 154 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia tại triển lãm 2014, ILDEX được xem là triển lãm về ngành chăn nuôi có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Mục tiêu của triển lãm là « Mang tinh hoa của thế giới đến để đáp ứng các nhu cầu của nước sở tại ». Triển lãm này cho phép các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới mở rộng các hoạt động của họ trong ngành chăn nuôi, thủy sản, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, bằng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực.

Sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu lớn về tiêu thụ các sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu, kéo theo những yêu cầu về cơ giới hóa và hiện đại hóa để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngành chăn nuôi hiện chiếm tỷ trọng 27 % giá trị sản xuất nông nghiệp, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn đối với các nhà xuất khẩu của Pháp.

▪ ACTINI SAS
▪ ASIALAND - VIPHAVET
▪ COOPERL ARC ATLANTIQUE
▪ IMV TECHNOLOGIES
▪ MERIAL
▪ MULTIGENE / GENE+
▪ NELSON MEDICAL
▪ NOR-FEED HOLDING
▪ OLMIX
▪ PHILEO LESAFFRE ANIMAL CARE
▪ SERSIA FRANCE-EVOLUTION INTERNATIONAL
▪ TECHNA NUTRITION VIETNAM
▪ VITALAC

Catalogue giới thiệu chương trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin của các công ty tham dư,
xin vui lòng liên hệ :

Cô NGUYỄN THỊ Thanh Mai - tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh
04 39 44 58 55 – mai.nguyenthithanh@businessfrance.fr

Anh LỤC Mạnh Tùng – tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh
04 39 44 58 41 – manhtung.luc.int@businessfrance.fr

Cập nhật ngày 18/03/2016

Trở về đầu trang