Giải thưởng Công nghệ Số và Minh bạch [fr]

Cuộc thi tôn vinh những người có sáng kiến phát triển các giải pháp kỹ thuật số đổi mới nhằm tăng cường tính minh bạch của hoạt động công, cơ sở dữ liệu mở và cải thiện quản trị dân chủ trong không gian Pháp ngữ.

Mục tiêu của cuộc thi

  • Khuyến khích sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ số hỗ trợ quản trị dân chủ ;
  • Tôn vinh các tác nhân Pháp ngữ của công nghệ số làm việc phục vụ cho quản trị dân chủ trên trường quốc tế ;
  • Khuấy động mạng lưới Pháp ngữ về công nghệ cải thiện mối liên hệ dân chủ giữa công dân và chính phủ để thu thập và phổ biến những kinh nghiệm tốt nhất ;
  • Tăng cường sức mạnh tổng hợp của giới hiệp hội và công nghệ số của các nước đang phát triển.

Thể thức tham dự

6 dự án được lựa chọn sau tiến trình tuyển chọn sẽ được giới thiệu tại lễ bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2017.

Tại buổi lễ này, 3 dự án mang tính đổi mới nhất, được ban giám khảo gồm chín chuyên gia lựa chọn, sẽ được trao giải thưởng 10 000 euros cho mỗi hạng mục :

  • dữ liệu mở nhằm tăng cường tính minh bạch của hoạt động công
  • kiểm tra của công dân nhằm tăng cường quản trị tốt
  • công cụ phòng chống tham nhũng

Hạn cuối đăng ký 0h00, ngày 20 tháng 10 năm 2017, giờ Paris.

Các đối tác

Giải thưởng này do Bộ Châu Âu và Ngoại giao phát động cùng với tổ chức phi chính phủ Transparency International, CFI, cơ quan hợp tác truyền thông của Pháp et Liberté Living-lab, sau hội nghị cấp cao thế giới vì một chính phủ mở do Pháp chủ trì vào tháng 12 năm 2016.

Cập nhật ngày 17/10/2017

Trở về đầu trang