Giải thưởng về phi tôn giáo của Cộng hòa Pháp

Đây là lần thứ 2 giải thưởng này được tổ chức nhân dịp 111 năm ngày công bố Luật Phân ly, tách biệt giáo hội và nhà nước, vào ngày 9 tháng 12 năm 1905.

Giải thưởng này tôn vinh và khuyến khích các hoạt động tại địa phương và các dự án nhằm bảo vệ và phát triển tính phi tôn giáo, theo tinh thần của điều 10, Tuyên ngôn nhân quyền và công dân, điều 1 của Hiến pháp và luật ngày 28 tháng 3 năm 1882 về giáo dục tiểu học phi tôn giáo và bắt buộc, và theo Hiến pháp và luật ngày 9 tháng 12 năm 1905.

Thí sinh xuất sắc nhất được xác định thông qua phiếu bầu của Ban giám khảo. Giải thưởng gồm 5 000 euro ( năm nghìn euro) và sự đỡ đầu chính thức của Viện Chính sách tôn giáo tách biệt sẽ giúp thí sinh phát triển các hoạt động hoặc dự án của mình.

Ban Giám khảo bao gồm Chủ tịch Viện Quan sát thế tục, hai thành viên của Viện và 2 khách mời bên ngoài được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Để đăng ký tham gia cuộc thi :
Các hoạt động hoặc dự án của cá nhân hay tập thể đều có thể tham gia cuộc thi. Xin quý vị vui lòng gửi hồ sơ dự thi về Ban thư ký Viên chính sách tôn giáo tách biệt. Hồ sơ dự thi bao gồm bản miêu tả chi tiết hoạt động hoặc dự án, bao gồm cả đánh giá tài chính, và phần giới thiệu về chủ dự án.
Hạn cuối gửi hồ sơ ngày 31 tháng 10 năm 2016

Tải quy định cuộc thi tại đây pdf 103.1ko.
Tải phiếu đăng ký dự thi tại đây pdf 44.9 ko

Cập nhật ngày 14/07/2017

Trở về đầu trang