Giáo dục đại học Pháp [fr]

Hệ thống giáo dục đại học Pháp cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo, dành cho các sinh viên quốc tế nói tiếng Pháp hoặc không. Đây là một trong những hệ thống giáo dục đa dạng nhất và hiệu quả nhất trên thế giới, nhờ vào sự hỗ trợ cũng như khoản đầu tư lớn vào hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu của chính phủ Pháp.

Chất lượng của nền giáo dục dựa trên cơ sở một mạng lưới quốc gia bao gồm hơn 3500 cơ sở đào tạo của Nhà nước và tư nhân cũng như các trung tâm nghiên cứu được quốc tế công nhận : 72 trường đại học tổng hợp, 227 trường kỹ sư, 220 trường kinh tế và quản lý, 22 trường kiến trúc, 120 trường nghệ thuật. Bên cạnh đó còn có hơn 3000 cơ sở đào tạo, trường lớn hoặc viện đào tạo khác.

Các khoá học trực tuyến (MOOC) bằng tiếng Pháp ngày càng nhiều. Phía sau từ FUN, France Université Numérique, là một nền tảng các khoá học trực tuyến bằng tiếng Pháp đầu tiên. Nơi đây cung cấp gần 300 khoá học từ hơn 80 cơ sở, và hiện có gần một triệu lượt đăng ký.

Những con số quan trọng của Pháp

310 000 sinh viên quốc tế (12% trên tổng số sinh viên tại Pháp)
1 300 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
72 trường Đại học tổng hợp
25 hiệp hội các trường đại học và các cơ sở
227 trường kỹ sư
220 trường thương mại
1 200 phòng thí nghiệm nghiên cứu
271 trường tiến sĩ
1 trên 3 nghiên cứu sinh tiến sĩ là sinh viên quốc tế

Cập nhật ngày 26/10/2018

Trở về đầu trang