Giáo dục đại học Pháp [fr]

Hệ thống giáo dục đại học Pháp là một trong những hệ thống giáo dục đa dạng và hiệu quả nhất thế giới.

Chất lượng của nền giáo dục, đào tạo Pháp dựa trên cơ sở một mạng lưới quốc gia bao gồm hơn 3500 cơ sở đào tạo Nhà nước và tư nhân và các trung tâm nghiên cứu được quốc tế công nhận: 85 trường đại học tổng hợp, 224 trường kĩ sư, 220 trường kinh tế và quản lý, 20 trường kiến trúc, 120 trường nghệ thuật. Bên cạnh đó còn có 3000 cơ sở đào tạo, trường lớn hoặc viện đào tạo khác.
85 trường đại học do Nhà nước cấp kinh phí được phân bố trên toàn lãnh thổ. Các trường này cấp bằng quốc gia cho các cấp học: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ và đảm bảo đồng bộ giá trị chất lượng giáo dục dù học ở trường nào. Các trường đại học đào tạo toàn bộ các chuyên ngành. Việc giảng dạy của các trường bắt nguồn trực tiếp từ nghiên cứu, vì giảng viên vừa là cán bộ giảng dạy vừa là cán bộ nghiên cứu.

Ngoài các bằng quốc gia do Nhà nước cấp, các trường đại học tổng hợp còn cấp Bằng Đại học (D.U.), không thuộc hệ thống bằng quốc gia: nhìn chung, đây là các Bằng được cấp trong một lĩnh vực cụ thể, có tính chất ngắn hạn hoặc chuyên ngành.

Điều đặc biệt ở Pháp là các Trường lớn được thành lập song song với hệ thống các trường Đại học ngay từ thế kỉ thứ XIX, cung cấp một nền giáo dục chuyên nghiệp cao cấp và rất chọn lọc. Các Trường lớn cấp bằng ở cấp Tú tài +5 với bậc Thạc sỹ được Nhà nước công nhận. Các Trường lớn đào tạo về Kỹ sư, kinh tế và quản lí và cả các chuyên ngành quản trị, quốc phòng, giáo dục đại học và nghiên cứu nhất là với các trường Đại học sư phạm hoặc các trường chuyên ngành nông nghiệp hoặc thú y.

Những con số quan trọng của Pháp

85 Trường Đại học công lập
224 Trường đào tạo kỹ sư
220 Trường kinh tế
291 Trường Đào tạo tiến sỹ
1 200 Phòng thí nghiệm nghiên cứu
1 trong số 3 nghiên cứu dinh tiến sỹ là sinh viên nước ngoài

PNG - 25.4 kb
Tìm hiểu hệ thống bằng cấp Pháp

Nguồn : Campus France

Cập nhật ngày 13/07/2017

Trở về đầu trang