Giới thiệu Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa/Trung tâm Văn hóa Pháp

Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa hoạt động dưới sự kiểm soát của Đại sứ và triển khai các chương trình hợp tác do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ.

Họat động :

Hoạt động của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa tập trung trên một số lĩnh vực chính nhằm hỗ trợ chính quyền Việt Nam trong nỗ lực đào tạo nhân tài :

- Hỗ trợ thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là một trong những ưu tiên của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa. Các nhà chức trách Pháp đã đáp ứng nguyện vọng của Chính phủ Việt Nam thông qua việc hỗ trợ thành lập một trường Đại học mới theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giáo dục hàn lâm, nghiên cứu khoa học và giới công nghiệp (thỏa thuận liên chính phủ ký ngày 12 tháng 9 năm 2009 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Pháp tại Việt Nam)
- Đào tạo sinh viên Việt Nam, thông qua các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam như tại Trung tâm Đào tạo về Quản lý Pháp Việt(CFVG), Trung tâm Đại học Pháp (PUF), Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao (PFIEV), cũng như chương trình học bổng sau đại học tại Pháp (Chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp), và các chương trình học bổng phối hợp với các đối tác công tư của Pháp và Việt Nam khác.
-  Cơ quan quảng bá du học Pháp, CampusFrance, văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, và hai điểm thông tin tại Huế và Đà Nẵng. CampusFrance nhằm hỗ trợ thông tin cho các sinh viên Việt Nam muốn theo học đại học tại Pháp. Hiện nay, Pháp là nước thứ 3 trên thế giới có số lượng sinh viên Việt Nam đông nhất (khoảng 6 000 sinh viên).
-  Một chương trình đào tạo bác sĩ Việt Nam tại Pháp (DFMS) và tại Việt Nam thông qua mười hai chương trình đào tạo đại học cho các chuyên ngành khác nhau. Hơn 2 300 bác sĩ Việt Nam được đào tạo tại Pháp trong vòng hai mươi năm qua.
-  Hỗ trợ quảng bá và giảng dạy tiếng Pháp là một hòn đá tảng trong họat động hợp tác của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa. Mục tiêu của hoạt động này là duy trì giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp chất lượng cao.
-  Phòng Tư pháp-Luật-Quản trị triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với sự phối hợp với các cơ quan đối tác Việt Nam như Bộ Tư Pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực Luật pháp. Các hoạt động trong lĩnh vực Quản trị nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng Quản trị của các cơ quan nhà nước cấp cao.

Phương tiện:

Ngân sách của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa :

Ngân sách của Bộ Ngoại giao Pháp năm 2011 dành cho các hoạt động hợp tác ở Việt Nam là 3 150 544 euros.


Nhân sự:

Nhân sự của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa tại Hà Nội gồm 9 Tùy viên và Cán bộ đặc trách ngành và hơn 70 nhân viên tuyển dụng tại chỗ. Bao gồm cả nhân sự của Viện Pháp tại Việt Nam, tại Hà Nôi, TP HCM, Huế và Đà Nẵng.

Ăng ten của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa tại TP HCM do hai Tùy viên hợp tác phụ trách. Đối tác chính của Bộ phận Hợp tác và Hoạt động văn hóa TP HCM là Viện trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), thuộc cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại giao Việt Nam, giữ vai trò chủ chốt trong việc giảng dạy tiếng Pháp. Viện Pháp dạy tiếng Pháp cho mọi đối tượng và mọi trình độ, và có khoảng 5 000 sinh viên mỗi khóa. Trong số đó, chủ yếu là sinh viên, và phần lớn là đang có dự định đi du học Pháp. Ngoài ra cũng có cán bộ nhà nước và nhân viên trong lĩnh vực tư nhân.

Ăng ten ở Huế, thành lập nhân chuyến thăm của Tổng thống Jacques Chirac tháng 10 năm 2004.

Trung tâm tiếng Pháp Đà Nẵng, đặt tại Đại học Đà Nẵng.

Hai trường Pháp

- Trường Pháp Alexandre Yersin ;
- Trường Pháp Quốc tế Margeurite Duras

Cập nhật ngày 19/02/2013

Trở về đầu trang