Giới thiệu Campus France Việt Nam [fr]

1. Giới thiệu Campus France Việt Nam

Campus France Việt Nam gồm 9 cán bộ, làm việc cho hai văn phòng Campus France tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và hai chi nhánh miền trung đặt tại Huế và Đà Nẵng. Các cơ sở này tiếp đón hơn 3000 người mỗi năm. Hai văn phòng cung cấp đầy đủ các dịch vụ của Campus France: cung cấp thông tin, định hướng, kiểm tra ngôn ngữ và phỏng vấn theo qui trình thủ tục du học Pháp. Các chi nhánh tại Huế và Đà Nẵng có nhiệm vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn công chúng khu vực miền trung; cơ sở ở Huế cũng tổ chức kiểm tra ngôn ngữ theo qui trình thủ tục du học Pháp. Pháp là quốc gia duy nhất sở hữu một mạng lưới như vậy tại Việt Nam.

Hoạt động quảng bá của Campus France Việt Nam :

- Các hội thảo tại các trường trung học và đại học. Những hoạt động này hướng tới học sinh các lớp song ngữ và tùy chọn tiếng Pháp của các trường trung học có tiếng và sinh viên các trường đại học lớn, nhất là các trường uy tín chất lựợng và có các ngành đào tạo Pháp ngữ. Đối tượng sử dụng tiếng Anh cũng ngày càng được quan tâm hơn, đặc biệt là cho các khóa đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam cho biết họ quan tâm đến các khóa đào tạo bằng tiếng Anh tại Pháp. Những hội thảo này cho phép tiếp cận mỗi năm khoảng 1000 học sinh.
- Các ngày thông tin du học được tổ chức ngay tại các văn phòng và chi nhánh Campus France Việt Nam. Đây là cơ hội thu hút học sinh trung học và sinh viên tới các cơ sở của Campus France Việt Nam. Các buổi giới thiệu chuyên đề, thông tin thiết thực và chia sẻ kinh nghiệm của các cựu học sinh tạo điều kiện giao lưu giữa các cựu sinh viên và các sinh viên tương lai. Các cơ quan đối tác (AUF, USTH, CFVG) thường phối hợp tham gia vào các hoạt động này thu hút hàng năm khoảng 1000 sinh viên.
- Diễn đàn chuẩn bị hành trang du học dành cho tất cả các sinh viên đã hoàn thành dự án du học của họ ở Pháp và sắp lên đường. Diễn đàn này được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và thành phố Hồ Chí Minh với sự phối hợp của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Diễn đàn thu hút hàng năm từ 700 đến 1000 người tham gia.
- Các buổi thông tin chuyên đề cung cấp thông tin tới một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như ứng viên của các chương trình học bổng của chính phủ Việt Nam.
- Tham gia vào các sự kiện quảng bá giáo dục đại học theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, các đối tác châu Âu hay các triển lãm giáo dục quốc tế. Sự tham gia của Campus France Việt Nam vào các sự kiện này là một sự đầu tư dài hạn nhằm giới thiệu giáo dục đại học Pháp tới cộng chúng nói tiếng Anh thường có ít thông tin về các cơ hộị du học tại Pháp. Trong năm 2016, Campus France Việt Nam đã tiếp cận hơn 700 người tại các sự kiện này.
- Một triển lãm du học « Chào mừng bạn đến Pháp ! » được tổ chức hàng năm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Campus France Việt Nam điều hành một trang web địa phương bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Các hoạt động cũng được cập nhật trên trang Facebook hiện có hơn 27 000 người đăng ký theo dõi.

Trang mạng : http://www.vietnam.campusfrance.org/

2.Thông tin liên lạc Campus France Việt Nam

Hãy liên hệ với văn phòng Campus France tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các chi nhánh tại Đà Nẵng và Huế để biết thêm thông tin và tìm câu trả lời cho những câu hỏi của bạn !

Văn phòng Campus France tại Hà Nội
L’Espace, Viện Pháp tại Việt Nam
24 Tràng Tiền
Hà Nội
Tel : (+84) (0)4 39 36 21 64
hanoi@campusfrance.org

Chi nhánh Campus France tại Huế
Trung tâm văn hóa Pháp
1 Lê Hồng Phong
Huế
Tel : (+84) (0234) 38 22 678
hue@campusfrance.org

Chi nhánh Campus France tại Đà Nẵng
Viện Pháp tại Đà Nẵng
33 Trần Phú
Đà Nẵng
Tel : (+84) (236) 38 17 426
danang@campusfrance.org

Văn phòng Campus France tại thành phố Hô Chí Minh
IDECAF
31 Thái Văn Lung
TP. Hồ Chí Minh
Tel : (+84) (0)8 38 27 43 54
hochiminhville@campusfrance.org

Cập nhật ngày 13/07/2017

Trở về đầu trang