Giới thiệu Cơ quan Phát triển Pháp [fr]

Là thể chế tài chính công và đoàn kết, AFD là tác nhân có vai trò trung tâm trong chính sách phát triển của Pháp. AFD cam kết các dự án cải thiện cụ thể đời sống của người dân tại các nước đang phát triển, mới nổi và Hải ngoại.

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực - năng lượng, y tế, đa dạng sinh học, nước, số và đào tạo, AFD hỗ trợ chuyển đổi hướng tới một thế giới chung an toàn, công bằng và bền vững hơn. Hoạt động này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển bền vững.

Hiển diện tại 109 nước thông qua một mạng lưới 85 văn phòng, AFD hiện hỗ trợ 3500 dự án phát triển. Năm 2017, AFD cấp 10,4 tỷ euro tài trợ cho các dự án này.

AFD hoạt động tại Việt Nam từ 1994 và PROPARCO, chi nhánh hướng tới khu vực tư nhân từ 2001. AFD ưu tiên khả năng ứng chịu của các thành phố và địa phương, chuyển đổi năng lượng và giới trẻ.

Cập nhật ngày 26/12/2018

Trở về đầu trang