Giới thiệu Cơ quan Phát triển Pháp [fr]

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là một cơ quan nhà nước, hoạt động từ gần 75 năm nay nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững. AFD thực hiện chính sách do Chính phủ Pháp xây dựng.

AFD có mặt trên bốn lục địa với một mạng lưới gồm 75 chi nhánh và văn phòng đại diện trên thế giới. AFD tài trợ và hỗ trợ các dự án cải thiện điều kiện sống của người dân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ trái đất : phổ cập giáo dục, sức khỏe bà mẹ, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp nhỏ, cấp nước, bảo tồn rừng nhiệt đới, chống lại tình trạng khí hậu nóng lên…

Năm 2015, AFD đã dành gần 8,3 tỷ euro để tài trợ cho phát triển bền vững, trong đó 1,7 tỷ euro tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (17%). Để nâng vai trò của AFD tương xứng với các thách thức của thế kỷ XXI, năm 2015, tổng thống Pháp đã công bố mục tiêu tham vọng tăng 50% các cam kết hàng năm của AFD từ nay đến năm 2020, với việc bổ xung thêm 4 tỷ euro trong đó 2 tỷ dành cho các dự án có tác động tích cực tới khí hậu.

PNG - 712.9 kb
Projet de Transmission d’Electricité du Nord_Laurent Weyl @Collectif Argos

Năm 2016, AFD tiếp tục hỗ trợ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với mục tiêu cam kết tài chính 1,295 tỷ euro. Các hoạt động vẫn chủ yếu hướng về các vấn đề gắn với phát triển đô thị và biến đổi khí hậu. AFD tăng cường phối hợp với Ngân hàng thế giới, đối tác chiến lược của AFD trong khu vực này.

AFD bắt đầu hoạt động của mình tại Việt Nam vào năm 1994. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước thụ hưởng hàng đầu các khoản tài trợ của AFD với tổng số cam kết kể từ 20 năm nay lên tới 1,6 tỷ cho 81 dự án. Hỗ trợ ban đầu cho phát triển nông thôn sau đó được mở rộng sang hỗ trợ phát triển các hạ tầng lớn trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, nước sạch và xử lý chất thải. Năm 2015, các cam kết tài chính của AFD tại Việt Nam lên tới 55 triệu euros.

PNG - 660.5 kb
Appui au développement agricole et rural_Binh Dang

Chiến lược của AFD từ năm 2016 tới năm 2020 tập trung vào ba định hướng : hỗ trợ phát triển đô thị, hiện đại hóa lĩnh vực sản xuất với tác động môi trường và xã hội lớn và hỗ trợ Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu.

Cập nhật ngày 10/07/2017

Trở về đầu trang