Giới thiệu Cơ quan đại diện thương mại và đầu tư Pháp - Business France [fr]

Business France là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển quốc tế của các doanh nghiệp Pháp cũng như xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế vào Pháp. Business France quảng bá sự hấp dẫn và hình ảnh của nền kinh tế Pháp, các doanh nghiệp Pháp và các vùng lãnh thổ của cộng hòa Pháp, đặc biệt thông qua chương trình « Créative France » - « Nước Pháp sáng tạo » được triển khai tại Việt Nam.

PNG Thành lập ngày 1/1/2015 trên cơ sở sát nhập cơ quan đại diện thương mại Pháp (UBIFRANCE) và AFII (cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Pháp), Business France gồm 1500 nhân viên tại Pháp và 70 văn phòng trên thế giới. Business France có một mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực nhà nước và tư nhân.

Tại Việt Nam, cơ quan đại diện thương mại tập hợp một đội ngũ đa văn hóa với 16 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng tại Hà Nội (8) và thành phố Hồ Chí Minh (8), được tổ chức theo 4 lĩnh vực chuyên môn : Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp & Môi trường, Y tế và Đời sống, Công nghệ cao và dịch vụ. Từ tháng 1 năm 2013, văn phòng Business France tại Việt Nam cũng đảm nhiệm các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Kinh tế Pháp tại Campuchia.

Business France trợ giúp các doanh nghiệp Pháp trong việc tìm kiếm khách hàng và đối tác tiềm năng, tổ chức các chuyến công tác tìm hiểu thị trường, thông tin cho doanh nghiệp về điều kiện tiếp cận thị trường và tư vấn thúc đẩy các hoạt động thương mại tại Việt nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Pháp, chúng tôi cung cấp 4 loại dịch vụ phù hợp với các bước tiếp cận thị trường :
- Tư vấn : thông tin cho doanh nghiệp về các cơ hội kinh doanh trên thị trường
- Liên hệ : kết nối doanh nghiệp với các đối tác phù hợp
- Truyền thông : nâng cao uy tín của doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm
- Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp (VIE) : đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên thương mại tại doanh nghiệp

Văn phòng Business France Việt Nam đã hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp Pháp tìm hiểu thị trường Việt Nam trong năm 2016.

Năm 2017, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức khoảng 15 sự kiện để quảng bá các sản phẩm của Pháp tại Việt Nam, tập trung vào sáu nhóm hàng hóa và dịch vụ mà nước Pháp có thế mạnh. 70% các hoạt động của chúng tôi tổ chức được thực hiện trong khuôn khổ phối hợp với các văn phòng Business France trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình « Tình nguyện viên quốc tế tại doanh nghiệp » (VIE – le Volontariat International en Entreprise) cũng được triển khai mạnh mẽ, với khoảng 60 tình nguyện viên quốc tế làm việc trong hơn 50 doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động của văn phòng Business France au Vietnam, xin vui lòng truy cập trang web : www.businessfrance.fr hoặc blog của chúng tôi.

Cập nhật ngày 09/04/2019

Trở về đầu trang