Giới thiệu chung

Sự phát triển nhanh chóng của Việt nam đang cần nguồn nhân lực chất lượng và có trình độ cao ở đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư và quản lý doanh nghiệp. Họat động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ở Việt nam nhằm cung cấp phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm đào tạo bằng tiếng Pháp hoặc «theo mô hình của Pháp». Mục tiêu của hoạt động là quảng bá tại các trường đại học Việt nam những thành công đạt được với sự giúp đỡ của các trường lớn và các trường đại học Pháp, nhằm đưa ra những ví dụ để các trường đại học Việt nam tham khảo.

Hoạt động này của Đại sứ quán Pháp dựa trên truyền thống hợp tác từ lâu giữa các trường của hai nước. Thật vậy, năm 2006, đã có hơn 160 thỏa thuận được ký kết giữa các trường đại học của Pháp và Việt nam. Các thỏa thuận này chủ yếu nhằm nâng cao số lượng sinh viên, giảng viên đi đào tạo và hỗ trợ công tác giảng dạy tại Việt nam thông qua hình thức đào tạo đội ngũ đào tạo. Ngoài ra cũng có một số chương trình đào tạo của Pháp hợp tác với các trường đại học có tiếng của Việt nam để giảng dạy các học phần hoặc toàn bộ khóa học ngay tại Việt nam.

Điển hình của mô hình này là Chương trình đào tạo kỹ sư cao cấp tại Việt nam (PFIEV), các chương trình đào tạo củaTrung tâm đào tạo Pháp Việt về quản lý (CFVG)Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công nghiệp. Đây là các trường đào tạo kỹ sư công nghiệp cấp cao, cán bộ quản lý và kỹ thuật viên bảo trì cao cấp.

Hiện nay, trong bối cảnh mở cửa của Việt nam, Đại sứ quán Pháp có nhiệm vụ khuyến khích các tác nhân trong hoạt động hợp tác đa dạng này liên hệ chặt chẽ với nhau và thiết lập các công-xoóc-xium ở mọi nơi. Với mục đích đó, đã có nhiều hoạt động cơ cấu các chương trình đào tạo theo từng lĩnh vực để tạo ra một hình ảnh dễ nhận biết và thống nhất, và một thương hiệu danh tiếng cho các trường đại học của Pháp có chương trình đào tạo tại Việt nam.

Ví dụ gần đây nhất là việc thành lập các Trung tâm đại học Pháp (PUF) nhằm quy tụ các chương trình đào tạo của các trường đại học Pháp tại Việt nam để đảm bảo tính thống nhất và chất lượng.

Một thỏa thuận liên chính phủ về thành lập và phát triển trường Đại học khoa học và công nghệ Hà nội (USTH) cũng đã được ký kết nhân chuyến thăm Việt nam của Thủ tướng Pháp từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 2009. Trường sẽ khai giảng vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 và sẽ cấp bằng Pháp-Việt.

Trường sẽ mở 3 chương trình đào tạo đầu tiên là :

- hệ cử nhân ngành «khoa học và công nghệ »
- hệ thạc sỹ ngành « công nghệ sinh học-dược lý học »
- hệ thạc sỹ ngành « vật liệu-công nghệ nano »

Các bạn sinh viên quan tâm có thể gửi hồ sơ xin học đến ông Roger Eychenne, Đại sứ quán Pháp.

Cập nhật ngày 28/06/2011

Trở về đầu trang