Goût de France [fr]

Chương trình Goût de France/GoodFrance đã diễn ra vào ngày 19 tháng 3 vừa qua tại 17 nhà hàng tại Việt Nam và tại Tòa Đại sứ Pháp tại Hà Nội và Tòa Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

JPEG - 77 kb
Chef Nguyen My Giang Huong - Green Tangerine

Cùng lúc với hàng nghìn người trên thế giới Goût de France/GoodFrance là một chương trình ẩm thực diễn ra trên năm châu lục để thực khách có thể thưởng thực một thực đơn ẩm thực "kiểu Pháp" một cách truyền thống nhất.

Chef Tin. Nguyen My Giang Huong - Green Tangerine - JPEG

Sur une idée de M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, avec le soutien notamment du célèbre chef français Alain Ducasse, « Goût de France » a permis de mettre en valeur le talent des chefs, leur créativité, ainsi que la qualité et la modernité de la gastronomie française. Nous tenons à remercier les restaurants ayant pris part à l’opération, les chefs et les convives, ainsi que les sponsors de « Goût de France».

Dựa trên ý tưởng độc đáo của Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển quốc tế, Laurent Fabius, với sự hỗ trợ của đầu bếp nổi tiếng Alain Ducasse, Goût de France/GoodFrance là cơ hội để tôn vin tài năng, sự sáng tạo của đầu bếp, cũng như chất lượng và tính hiện đại của ẩm thực Pháp. Chúng tôi xin cảm ơn các nhà hàng đã tham gia vào chương trình, các đầu bếp và thực khách tham dự, cũng như các nhà tài trợ của Goût de France/GoodFrance.
JPEG

Cập nhật ngày 10/04/2015

Trở về đầu trang