Goûts de France : 1000 đầu bếp trên thế giới, 25 nhà hàng tại Việt Nam ! [fr]

CƠ HỘI ĐẶC BIỆT ĐỂ THƯỞNG THỨC ẨM THỰC PHÁP TẠI VIỆT NAM


Goût de France/Good France sẽ quy tụ vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, hơn 1000 đầu bếp trên toàn thế giới để vinh danh ẩm thực Pháp.

Tại Việt Nam, 25 nhà hàng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế , Đà Nẵng và Hội An, nằm trong số các nhà hàng trứ danh nhất cả nước, đã được chọn lọc bởi một Ủy ban đầu bếp quốc tế.

Các đầu bếp đã tạo ra các menu đặc biệt “theo kiểu Pháp” theo các yêu cầu của “Goût de France”.

Các đầu bếp này tôn vinh ẩm thực Pháp và những giá trị mà ẩm thực Pháp truyền tải : sự chia sẻ, thú vui, tôn trọng sở thích “ăn ngon”, sản vật và môi trường.

Goût de France/Good France đã được tổ chức theo ý tưởng của đầu bếp Alain Ducasse (Michelin 3 sao) và của Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp.

Danh sách các nhà hàng tham gia và thực đơn

JPEG JPEG JPEG

Cập nhật ngày 01/06/2016

Trở về đầu trang