Hỗ trợ Chương trình 911, học bổng Tiến sỹ của Chính phủ Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã khởi xướng một chương trình học bổng Tiến sỹ đầy tham vọng có tên là « 20 000 tiến sỹ năm 2020 ». Chương trình này, như tên gọi của nó nhằm tiến hành đào tạo 20 000 giảng viên Việt Nam ở cấp Tiến sỹ cho tới 2020 (hiện nay chỉ 14% giảng viên đại học có học vị Tiến sỹ).

Các sinh viên học bổng chương trình này có thể chọn theo học Tiến sỹ toàn thời gian tại Việt Nam, theo học chương trình tiến sỹ liên kết (một phần phía Việt nam và một phần phía nước ngoài) hoặc theo học toàn bộ thời gian ở nước ngoài. Theo học toàn bộ thời gian ở nước ngoài gọi là chương trình 911, do VIED (Vietnam International Education Development- Bộ giáo dục và đào tạo) quản lí.

Pháp là điểm đến đầu tiên của chương trình 911 vì mỗi năm VIED mong muốn cấp 190 học bổng Tiến sỹ cho các giảng viên đến học ở đất nước này.

Để các Nghiên cứu sinh chương trình 911 chọn nước Pháp theo học Tiến sỹ trong điều kiện tốt nhất, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với VIED và Campus France thực hiện một số các hoạt động trợ giúp sau :

Cấp học bổng an sinh xã hội :

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cấp cho các nghiên cứu sinh chương trình 911 học bổng an sinh xã hội (BCS), với điều kiện là các luận án Tiến sỹ được đăng kí trong các chủ đề ưu tiên của Đại sứ quán : Kỹ sư, khoa học cơ bản, Kinh tế-quản lí, Luật, Khoa học chính trị và Ngôn ngữ.

Hỗ trợ này dành cho các sinh viên học bổng giống như đối với sinh viên nhận học bổng của chính phủ Pháp, với các lợi thế sau :
-  Miễn lệ phí thị thực ;
-  Miễn học phí trong các trường đại học Pháp ;
-  An sinh xã hội (bảo hiểm xã hội và bảo hiểm trách nhiệm) ;
-  Ưu tiên chỗ ở trong khu kí túc xá cho Sinh viên do CROUS quản lí.

Hỗ trợ về ngôn ngữ

Các nghiên cứu sinh chương trình 911 lựa chọn học tại Pháp được Đại sứ quán Pháp (Viện Pháp tại Việt Nam) đài thọ miễn phí các khóa đào tạo ngôn ngữ. Tùy theo trình độ tiếng Pháp mà những người này có thể theo các lớp học hiện có hoặc theo học các khóa học tiếng Pháp nâng cao riêng.

Hỗ trợ tìm Phòng thí nghiệm đón tiếp

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Bộ giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp đã thiết lập một hệ thống tiếp nhận các đề tài nghiên cứu Tiến sỹ theo chủ đề riêng đề xuất cho Nghiên cứu sinh chương trình 911. Hiện nay các đề tài này được đề xuất từ Liên hiệp trường hỗ trợ cho Đại học khoa học và Công nghệ Hà nội (USTH) nhưng nó rộng hơn rất nhiều các chủ đề khoa học của USTH.

Dành cho nghiên cứu sinh của chương trình 911, cơ sở dữ liệu này có thể truy cập tại :
http://www.programme911enfrance.org

publié le 14/03/2014

Haut de page