Hỗ trợ phát triển khung pháp lý tài chính vi mô tại Việt Nam [fr]

Kể từ năm 2013, AFD hỗ trợ phát triển lĩnh vực tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam thông qua một hỗ trợ kỹ thuật trị giá một triệu euro dành cho Ngân hàng Nhà nước.

Kể từ năm 2013, AFD hỗ trợ phát triển lĩnh vực tài chính vi mô bền vững tại Việt Nam thông qua một hỗ trợ kỹ thuật trị giá một triệu euro dành cho Ngân hàng Nhà nước. Hỗ trợ kỹ thuật này cho phép phát triển khung pháp lý và giám sát lĩnh vực tài chính vi mô với mục đích tạo một môi trường ổn định và thuận lợi cho các thể chế tài chính.

Vì một thị trường tín dụng vi mô an toàn hơn

Cho tới hiện nay, phần lớn các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô tại Việt Nam là phi chính thức, tức là được thực hiện bởi các thể chế chưa có khung khổ pháp lý riêng (chỉ thông qua một thỏa thuận và một giấy chứng nhận khai thác của Ngân hàng Nhà nước).

Đặc điểm không chính thức của các thể chế này lại tách chính những thế chế này ra khỏi phạm vi quy định ngân hàng và tài chính được Ngân hàng Nhà nước áp dụng, và cũng khiến cho chính những thể chế này thiếu sự bảo vệ của khung pháp lý hiệu quả. Như vậy, mục tiêu lớn của dự án hỗ trợ kỹ thuật là cho phép bảo đảm an toàn cho các thể chế trên, tăng cường phạm vi hoạt động và phát triển dịch vụ tài chính đổi mới và hoàn thiện dành cho mọi đối tượng người dân chưa được tiếp cận với lĩnh vực ngân hàng truyền thống, thông qua label là thể chế tài chính vi mô.
Song song với đó, dự án cũng đã dự kiến tăng cường quản lý các Quỹ Tín dụng Nhân dân vốn được đặt dưới sự quản lý của Ngân hàng Hợp tác xã (Coop-Bank).
Hành động này nằm trong khung hoạt động chung của AFD Việt Nam trong lĩnh vực tiếp cận tài chính cho mọi người. Đặc biệt là AFD đã tài trợ một khoản vay hỗ trợ cho các Quỹ Tín dụng Nhân dân, thông qua Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Coop-bank), nhằm phát triển đầu tư doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nông thôn hiện không có tiếp cận với mạng lưới ngân hàng truyền thống.

Dự án chi tiết…

Hỗ trợ kỹ thuật được một liên danh tư vấn Ấn Độ và Việt Nam chuyên về tài chính vi mô thực hiện và đã hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình soạn thảo các nghị định và thông tư liên quan tới các thể chế tài chính vi mô và Quỹ Tín dụng Nhân dân, thông qua các hội thảo và các chuyến thăm quan học tập (Campuchia, Bangladesh, Kenya, Ấn Độ), đồng thời cải thiện giám sát lĩnh vực tài chính vi mô thông qua việc đưa lĩnh vực này vào phạm vi hoạt động của Cơ quan Giám sát ngân hàng, và nghiên cứu xây dựng một khung pháp lý nhằm tạo ra thị trường bán buôn cho lĩnh vực tài chính vi mô (các ngân hàng chuyên cấp tín dụng cho các thể chế tài chính vi mô).
Hội thảo cuối cùng của dự án này đã được diễn ra vào ngày 21/02/2017 tại Hà Nội, và đây đã là dịp để nhấn mạnh dấu ấn mạnh mẽ tại địa phương, nơi triển khai dự án mà AFD đã tài trợ, nhất là thông qua việc tổ chức các hội thảo tại các tỉnh nghèo nhất.

Các đơn vị nhà nước cấp địa phương (chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước) và các tổ chức liên quan tới Đảng Cộng sản (Liên đoàn người lao động, Liên đoàn phụ nữ) đã được thụ hưởng rất nhiều từ hỗ trợ kỹ thuật này và đã có thể trình bày lên Chính phủ trung ương những mong đợi của họ về việc phát triển khung pháp lý của tài chính vi mô.

Cập nhật ngày 05/04/2017

Trở về đầu trang