Hoạt động của Viện Pháp tại Hà Nội

Viện Pháp tại Hà Nội là bộ phận của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trực thuộc Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp.

Cập nhật ngày 22/10/2019

Trở về đầu trang