Học bổng Eiffel [fr]

Chương trình Học bổng Eiffel là một công cụ được phát triển bởi Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp cho phép các Cơ sở đào tạo đại học Pháp thu hút những sinh viên quốc tế xuất sắc theo học các chương trình đào tạo được cấp bằng ở trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ.
JPEG
Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập :https://www.campusfrance.org/fr/le-...

Cập nhật ngày 27/11/2019

Trở về đầu trang