Hội nghị chống biến đổi khí hậu - Paris 2015 / COP21 : Giới thiệu logo

JPEG

Ngày 14 tháng 1 vừa quan Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Quốc tế, ông Laurent Fabius đã giới thiệu logo của Hội nghị Khí hậu Paris 2015 (COP21) do ông chủ trì. Tại buổi lễ, Bộ trưởng đã nhắc lại các mục tiêu, tuy tham vọng nhưng cần thiết, để giới hạn biến đổi khí hậu dưới 2°C.

Cập nhật ngày 16/01/2015

Trở về đầu trang