Hội thảo Pháp-Việt về các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc [fr]

Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt nam và Bộ phận Hợp tác quốc phòng-Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đồng tổ chức hội thảo về Các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hội thảo diễn ra từ thứ tư, ngày 7 đến thứ sáu ngày 9 tháng 12 năm 2016.

JPEG

Cuộc gặp gỡ song phương này nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về việc triển khai Đại đội Công binh tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Cũng nhân dịp này, hai chuyên gia Pháp đã đến trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ sĩ quan cao cấp của Việt Nam.

JPEG

Cho đến nay, đây là hội thảo lần thứ ba về trao đổi kinh nghiệm Các hoạt động gìn giữ hòa bình, sau hai hội thảo được tổ chức vào tháng 11 năm 2015 và vào tháng 9 năm 2016. Đồng thời, hoạt động này cũng là một bước cụ thể hóa sự hợp tác Pháp-Việt trong khuôn khổ Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

JPEG

Thêm thông tin về Các hoạt động gìn giữ hòa bình:

PNG
PNG
PNG

Cập nhật ngày 29/06/2017

Trở về đầu trang