Hội thảo "Tương lai chung của chúng ta đang đối... [fr]

Hội thảo khoa học "Tương lai chung của chúng ta đang đối mặt với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Paris từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7 vừa qua đã ra một tuyên bố. Theo đó, các nhà tổ chức hội thảo đã khẳng định: "Hội thảo "Tương lai chung của chúng ta đang đối mặt với biến đổi khí hậu" là cơ hội lịch sử để truyền tải một thông điệp mạnh mẽ đến hội nghị COP21 sẽ diễn ra tại Paris vào tháng 12 tới. Chúng tôi xin mời các cơ quan khoa học cùng ký tuyên bố này."

Xem toàn văn tuyên bố tại: (tiếng Pháp và tiếng Anh)
http://www.commonfuture-paris2015.org/

Cập nhật ngày 13/11/2015

Trở về đầu trang