Hội thảo khoa học về cải cách hành chính : góc nhìn tham chiếu Việt Nam và Pháp [fr]

Ngày 17 tháng 10 năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt, Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA) và Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học « cải cách hành chính : góc nhìn tham chiếu Việt Nam và Pháp »

Bốn chuyên gia đến từ mỗi nước đã chia sẻ với các khách mời là giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu. Đây là một chủ đề nóng tại cả hai nước và đã được giải quyết từ các góc độ khác nhau : các chủ thể của cải cách, áp dụng kỹ thuật số, phương pháp và những thách thức đặt ra trong cải cách hành chính.

Cuộc thảo luận đã bắt đầu sau các bài chia sẻ của ông Jean-François Verdier, Tổng Thanh tra Tài chính và nguyên Giám đốc Tổng cục Hành chính và công vụ Pháp (DGAFP) và PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công về chủ thể của cải cách không chỉ trong hành chính công mà còn trong khu vực tư nhân và về mục đích chính của cải cách hành chính : hướng đến người sử dụng. Các câu hỏi về mức độ cải cách, cấp quốc gia hay địa phương, cũng đã được đề cập trong phần thảo luận này.

JPEG

Tất cả các diễn giả nhấn mạnh đến sự đóng góp thiết yếu của kỹ thuật số trong cải cách hành chính. PGS, TS Trương Hồ Hải, Quyền Viện trưởng Viện Nhà nước & Pháp luật, đã nhấn mạnh rằng Chính phủ điện tử là một chủ đề ưu tiên tại Việt Nam. Một ví dụ về cải cách đã thành công tại Pháp, « Văn phòng Tỉnh trưởng thế hệ mới », được giới thiệu bởi ông Tỉnh trưởng Philippe Vignes đã làm phong phú thêm các phương pháp cải cách bằng việc áp dụng kỹ thuật số.

Những câu hỏi xoay quanh phương pháp cải cách là chủ đề chính trong thảo luận buổi chiều, ông Bertrand Huby, Cố vấn cấp cao của Tòa Thẩm kế Pháp và PGS. TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã thảo luận các vấn đề khác nhau như tính hiệu quả và minh bạch, trách nhiệm của Chính phủ đối với người dân, cũng như đánh giá chính sách công và định nghĩa lại các nhiệm vụ. Cuối cùng, tất cả đại biểu tham dự đã được chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong cải cách hành chính ở cả hai nước, được trình bày bởi PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội và ông Fabrice Larat, Phó Giám đốc phụ trách đào tạo Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA).

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã kết luận bằng việc nhấn mạnh sự quan tâm đến những kinh nghiệm đã được chia sẻ tại hội thảo, những kinh nghiệm trên có thể sẽ đưa vào nội dung giảng dạy và vào Luật hành chính công đang trong quá trình soạn thảo.

Cập nhật ngày 26/10/2018

Trở về đầu trang