"Sản xuất tại Việt Nam" Hội thảo khu vực về kiểm soát các Chỉ dẫn Địa lý [fr]

Dự án Khuyến khích Phát triển Nông thôn thông qua Phát triển Chỉ dẫn Địa lý ở cấp Khu vực ở châu Á

Dự án này có tổng kinh phí 1,5 triệu EUR và được triển khai tại 4 nước Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam. Dự án được tài trợ bằng một khoản viện trợ không hoàn lại của AFD và do tổ chức FAO quản lý. Cục Sở hữu Trí tuệ là cơ quan triển khai thực hiện dự án tại Việt Nam.

JPEG

Mục tiêu phát triển tổng quan của dự án cấp khu vực này là tăng thu nhập của hộ gia đình sản xuất nông nghiệp thông qua sự phát triển các chuỗi giá trị của Chỉ dẫn Địa lý, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện sự công nhận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm Chỉ dẫn Địa lý. Dự án cũng sẽ khuyến khích bảo vệ môi trường bền vững thông qua việc góp phần phát triển các phương thức bền vững và đưa các phương thức này vào các chính sách và chiến lược liên quan đến những tiêu chuẩn tự nguyện được áp dụng trong dự án này.

Bên cạnh đó, AFD cùng với Tổng vụ Kho bạc Pháp cũng đồng tài trợ dự án quốc gia về “Hỗ trợ Phát triển Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” với một khoản viện trợ không hoàn lại 886 000 EUR. Dự án này cũng do Cục Sở hữu Trí tuệ triển khai thực hiện.

Hội thảo khu vực về kiểm soát Chỉ dẫn Địa lý : “Kiểm soát hiệu quả để có các Chỉ dẫn Địa lý thành công”

JPEG

Hội thảo khu vực đã diễn ra vào ngày 23 và 24/06/2015, tại Hà Nội.

Ông Trần Hữu Nam, Phó Cục trưởng Cục Chỉ dẫn Địa lý; Bà Sashi Sareen, Chuyên gia cao cấp của FAO về An toàn lương thực và dinh dưỡng; Ông Stéphane Passeri, Đại diện văn phòng FAO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Sébastien Bouvatier, Tham tán nông nghiệp tại Đại sứ quán Pháp ở Singapore, và Ông Rémi Genevey, Giám đốc AFD Việt Nam đồng chủ tọa hội thảo. Ông Charles Goemaere, Đại diện Ủy ban rượu Champagne - C.I.V.C., cũng tham dự hội thảo.

Cập nhật ngày 02/07/2015

Trở về đầu trang