Hội thảo kiểu mới đóng góp ý tưởng thiết kế kiến trúc có tính chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu tại Việt Nam [fr]

Một chương trình nghiên cứu/hội thảo về chủ đề « Kiến trúc có tính chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu » được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022 tại Sơn La và Hà Nội với sự tham gia của 50 sinh viên Pháp ngữ từ các khoa của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong khuôn khổ quan hệ đối tác mới giữa AFD và Trường Đại học này. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày vào ngày 18 tháng 4 tại Viện Pháp Hà Nội.

Thành phố Sơn La hiện đang phải đối mặt với các vấn đề về tiêu thoát nước và thiếu quy hoạch không gian xanh công cộng và hồ nước. Phát triển đô thị hiện nay không đồng nhất và chồng chéo giữa các khu dân cư, khu đô thị, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người dân. Do vậy, cơ quan chính quyền thành phố mong muốn phát triển các giải pháp đô thị hóa bền vững và bao trùm, nhằm bảo vệ, cải thiện và phát triển không gian đô thị công cộng.

Đổi mới vì một kiến trúc có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hâu
L'atelier sur la thématique de « l'architecture résiliente au changement climatique » - JPEG
Chương trình nghiên cứu có mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tham gia xác định và khuyến khích các giải pháp bằng cách nghiên cứu hiện trạng để đưa ra các ý tưởng kiến trúc cảnh quan phù hợp và dễ thực hiện. Các sinh viên đã thực hiện công tác nghiên cứu thực địa liên tục trong hai tuần lại Sơn La để đưa ra các đề xuất đổi mới về nhiều vấn đề như trữ nước lũ, quy hoạch đô thị hệ thống hồ, công viên và phát triển cơ sở hạ tầng xanh và các không gian mặt nước của thành phố.

Ngày 18/4, các sinh viên ngành kiến trúc và cảnh quan đã trình bày các đề xuất hoàn thiện trước đại diện thành phố Sơn La, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và AFD. Kết thúc sự kiện là khai mạc triển lãm các bản phác thảo về bản sắc cảnh quan của Sơn La do các sinh viên ngành Mỹ thuật tham gia vào chương trình thực hiện.

Đây là những đề xuất liên quan tới các vấn đề tiếp cận nguồn nước, bảo vệ và phát huy giá trị đa dạng sinh thái, quản lý nguồn nước và phòng chống ngập úng.

Từ ý tưởng….đến dự án !
L'atelier sur la thématique de « l'architecture résiliente au changement climatique » - JPEG

Chương trình nghiên cứu nằm trong khuôn khổ một dự án phòng chống ngập úng và phát triển đô thị có tính chống chịu và phục hồi trước biến đổi khí hậu và AFD và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đang chuẩn bị. Theo đó, Tỉnh Sơn La có thể sẽ được thụ hưởng một khoản vay của AFD để phát triển cơ sở hạ tầng và một khoản viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu thông qua quỹ WARM để tài trợ hợp phần hỗ trợ kỹ thuật. Kết của của chương trình nghiên cứu sẽ góp phần chuẩn bị dự án và cung cấp thông tin cho thảo luận giữa AFD và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.

« Tôi rất vui về kết quả của chương trình nghiên cứu, qua đó, đã đưa ra nhiều ý tưởng mới và sáng tạo, cho phép Ủy ban Nhân dân Tỉnh Sơn La và người dân có nhiều triển vọng khác nhau không chỉ đối với thành phố và khu vực lân cận, mà còn về các cách tiếp cận phát triển khác nhau để phát huy giá trị tiềm năng của thành phố. Tôi hi vọng rằng những đề xuất này sẽ hữu ích cho công tác chuẩn bị dự án » ông Hervé CONAN, giám đốc AFD Việt Nam khẳng định.

Về quỹ WARM

Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên, do Liên minh Châu Âu tài trợ, có mục tiêu cải thiện khả năng chống chịu, phục hồi của người dân và các hoạt động kinh tế trước những rủi ro về nguồn nước nhờ có những đô thị và lãnh thổ có tính chống chịu, phục hồi tốt trước biến đổi khí hậu cũng như những rủi ro thiên nhiên, và nhờ công tác quản lý tốt hơn, có lồng ghép các yếu tố về nguồn nước và/hoặc quản lý tổng hợp các khu vực ven biển.

Phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương của Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) huy động quỹ WARM (20 triệu EUR) để chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược trong lĩnh vực quản lý nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên, đáp ứng các thách thức chính của địa phương như ngập úng, xói lở ven biển ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, kinh nghiệm từ các dự án này sẽ góp phần tăng cường đối thoại chính sách với các cơ quan chính quyền Việt Nam về các vấn đề gắn với khí hậu, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Cập nhật ngày 26/04/2022

Trở về đầu trang