Hợp tác đại học : Quan hệ đối tác và các chương trình Pháp-Việt [fr]

Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý (CFVG)

Là chương trình hợp tác đại học song phương lâu đời nhất, CFVG đã đào tạo cấp bằng cho hơn 3 000 sinh viên Việt Nam từ 25 năm nay. Là trung tâm Pháp-Việt được điều hành bởi Phòng Thương mại Công nghiệp Paris Ile-de-France (với các trường đối tác, nhất là ESCP Europe) cùng hợp tác với Trường Đại học Paris Dauphine và Học viện quản trị Doanh nghiệp Paris. Có trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, CFVG tạo điệu kiện cho các cán bộ trẻ Việt Nam cơ hội duy nhất được học chương trình xuất sắc của các trường tốt nhất của Pháp và quốc tế về lĩnh vực quản lí (MBA), tài chính và Marketing (Thạc sỹ), cũng như ở bậc Tiến sỹ. CFVG ngày nay phải vượt qua được thử thách trong việc cạnh tranh gia tăng và tự làm mới mình để phát triển thành một trường lớn quốc tế.

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV)

Chương đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), được thành lập từ năm 1997 với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và Bộ Giáo dục Đại học Pháp, hỗ trợ chuyên môn cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo kĩ sư, xuất phát từ hợp tác giữa các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, trường Đại học Xây dựng Hà Nội và liên hiệp các trường lớn của Pháp. Bằng kỹ sư của PFIEV là loại văn bằng đầu tiên được cấp tại một nước đang phát triển được Pháp công nhận theo đề xuất của Ủy ban cấp bằng Kỹ sư của Pháp. Hơn 1500 sinh viên đã được nhận bằng kỹ sư của chương trình này.

Trung tâm đại học Pháp tại TP Hồ Chí Minh (PUF HCM)

Với đối tác là Trường Đại học Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội, ý định ban đầu của PUF là thành lập các chương trình đào tạo tại chỗ cho các trường Pháp tại Việt Nam (có 40% chương trình đào tạo tại chỗ vào thời điểm thành lập năm 2004). PUF tại Hà Nội hiện tại đã đóng cửa. PUF tại thành phố Hồ Chí Minh được chuyển giao hoàn toàn cho phía Việt Nam quản lí từ năm 2011, hiện nay là một bộ phận riêng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (tương đương với một khoa), bao gồm 4 chương trình đào tạo Đại học và Thạc Sỹ với đối tác là các Trường Đại học Pierre và Marie Curie, Toulouse 1 Capitole và Bordeaux.

Trường Đại học khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH)

Năm 2008, Chính phủ Việt Nam đề xuất một dự án quy mô lớn về việc thành lập các trường đại học « kiểu mới » phối hợp với nước ngoài. Từ đó, ba trường Đại học « hai quốc tịch » được ra đời, bao gồm: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Việt Nhật tại Hà Nội và Đại học Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh.
Các cam kết giữa Pháp và Việt Nam được chính thức hóa bằng Hiệp định liên chính phủ kí năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, một trường đại học công lập với sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam. Hiệp định này dự kiến thành lập một trường Đại học quốc tế đảm bảo liên kết đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ này, phía Việt Nam cam kết đảm bảo đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua nguồn vay 190 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, trả lương và các khoản thù lao cho cán bộ, giảng viên, và cấp học bổng đào tạo tại Pháp trong vòng 10 năm cho 400 tiến sỹ là giảng viên – cán bộ nghiên cứu tương lai của Trường. Đổi lại, phía Pháp cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho dự án, hỗ trợ cho giảng dạy, nghiên cứu, hợp tác với các doanh nghiệp và huy động các cơ quan và tổ chức Pháp trong khuôn khổ « Consortium hỗ trợ USTH » (gần 50 cơ sở) chịu trách nhiệm đào tạo 400 tiến sỹ trong 10 năm. Kể từ khai giảng năm học 2012, toàn bộ 6 chương trình Thạc sỹ dự kiến trong Hiệp định liên chính phủ được cả Pháp và Việt Nam cấp bằng đã được mở. Các chuyên ngành khoa học của USTH, mỗi chuyên ngành gắn với một chương trình Thạc sỹ là : Nước-Môi trường-Đại dương học, Vật liêu-Công nghệ Nano, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Năng lượng, Không gian và Hàng không.
Khai giảng năm học 2016/2017, có hơn 700 sinh viên đăng kí vào trường USTH và khoảng 100 sinh viên học bổng có thể tiếp tục học Tiến sỹ tại Pháp

Cập nhật ngày 11/07/2017

Trở về đầu trang