Hợp tác khoa học [fr]

Thông qua các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học, Pháp tham gia rất tích cực vào hợp tác khoa học với Việt Nam. Chỉ có Nhật Bản và Mỹ cũng tham gia hợp tác tích cực như vậy với nguồn đầu tư tài chính lớn hơn. Hợp tác nghiên cứu được tài trợ nhiều bởi các cơ quan nghiên cứu Pháp với ngân sách riêng của các cơ quan này

Các cơ quan nghiên cứu của Pháp và Pháp Việt có mặt tại Việt Nam

Tại Hà Nội, Pháp có một khu văn phòng có tên gọi là « Khu nhà Khoa học Pháp », là nơi làm việc của văn phòng đại diện CIRAD và IRD từ năm 2007. Khu văn phòng này, ngoài việc thể hiện rõ nét hơn sự hiện diện khoa học của Pháp, còn là nơi tập hợp các phương tiện và nhiều phương pháp tiếp cận bổ sung của hai nước nhằm tăng cường các hoạt động với các đối tác khoa học Pháp cũng như Việt Nam và các doanh nghiệp.

Viên Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) có mặt tại Việt Nam từ năm 1991. IRD thực hiện các hoạt động nghiên cứu đào tạo trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên, y tế và khoa học xã hội cùng hợp tác với rất nhiều đối tác Việt Nam.

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD) là một đối tác lớn với các Viện nghiên cứu quốc gia và các trường Đại học Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp và môi trường, từ hơn 20 năm nay.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) hợp tác với Việt Nam từ nhiều năm nay, đặc biệt với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ từ năm 1983. Hiện nay, CNRS có một phòng thí nghiệm chung và 14 chương trình nghiên cứu chung cũng như các lớp học « Đồ Sơn » : các lớp học chuyên đề hằng năm về khoa học chính xác.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) được thành lập từ năm 2009 bởi Pháp và Việt Nam. Từ khai giảng năm học 2014, trường mở thêm chương trình mới về đào tạo Tiến sỹ.

Trường Viễn đông Bác cổ (EFEO) được thành lập tại Hà Nội từ năm 1993 và tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2012. EFEO thực thi đồng thời hai nhiệm vụ : thứ nhất nhằm cho ra đời các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát huy giá trị nghiên cứu và đào tạo cán bộ nghiên cứu tương lai, thứ hai nhằm bảo tồn các di sản vật thể và phi vật thể, là đặc thù của lịch sử trường và các lĩnh vực chuyên ngành ưu tiên.

Ngoài ra còn có một số cơ quan khác: Viên Nghiên cứu Khai thác biển của Pháp (IFREMER), Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và tự động hóa của Pháp (INRIA) và Viện Pasteur (trực thuộc phía Việt Nam).

Cập nhật ngày 13/07/2017

Trở về đầu trang