Hợp tác khoa học [fr]

Thông qua các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học của mình, Pháp tham gia rất tích cực vào hợp tác khoa học với Việt Nam. Chỉ có Nhật Bản và Mỹ cũng tham gia hợp tác tích cực như vậy với nguồn đầu tư tài chính lớn hơn. Hợp tác nghiên cứu được tài trợ nhiều hơn bởi các cơ quan nghiên cứu Pháp với ngân sách riêng của các cơ quan này.

Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) có mặt tại Việt Nam từ năm 1991 trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên, khoa học xã hội và y tế. Các hoạt động nghiên cứu được các nhà nghiên cứu thực hiện tại các Viện nghiên cứu Việt Nam hoặc qua các chuyến công tác. IRD đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt náo khoa học và cũng đã tổ chức hoặc đồng tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề, tập huấn và các hội thảo khoa học.

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD), có mặt tại Việt Nam từ 20 năm nay, thông qua các đơn vị đối tác về chăn nuôi, trồng trọt, thú y và dịch tễ, an toàn và chất lượng vệ sinh về thực phẩm, sinh thái nông nghiệp, quản ý nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc về khoa học thông tin và truyền thông.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) có văn phòng vùng đặt tai Singapo đại diện cho 10 nước ASEAN. Hàng năm, hơn 200 chuyến công tác khoa của các nhà nghiên cứu CNRS được thực hiện tại Việt Nam từ nghiên cứu hệ sinh thái nhiệt đới đến các nghiên cứu chất liệu tổng hợp composit hay toán học. Sự tham gia của CNRS tại Việt Nam đặc biệt dựa vào nhóm nghiên cứu quốc tế, các phòng thí nghiệm quốc tế hỗn hợp và các dự án hợp tác khoa học quốc tế trong các lĩnh vực hóa học, vật lý, toán học và môi trường.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thành lập năm 2009 bởi Pháp và Việt Nam, là nơi đón tiếp rất nhiều phòng thí nghiệm quốc tế hỗn hợp đặc biệt là hợp tác cùng với IRD với các nghiên cứu trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, dược, nước, môi trường và đại dương, vật liệu và công nghệ nano, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo hay không gian và hàng không.

Trường Viễn đông bác cổ (EFEO) được xây dựng tại Hà Nội từ năm 1993 và tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2012. EFEO thực thi đồng thời hai nhiệm vụ : thứ nhất nhằm cho ra đời các sản phẩm khoa học, ứng dụng nghiên cứu và đào tạo các cán bộ nghiên cứu tương lai, và thứ hai nhằm bảo tồn các di sản vật thể và phi vật thể, là đặc thù của lịch sử trường và các lĩnh vực chuyên ngành ưu tiên.

Ngoài ra còn có một số cơ quan khác: Viên Nghiên cứu Khai thác biển của Pháp (IFREMER), Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và tự động hóa của Pháp (INRIA) và Viện Pasteur (trực thuộc phía Việt Nam).

Cập nhật ngày 19/10/2018

Trở về đầu trang