Hợp tác phi tập trung

Hợp tác Pháp Việt bao gồm nhiều tác nhân (Các tổ chức phi chính phủ (NGO), chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn ngành nước, rừng tự nhiên, bệnh viện, trường học….). Hợp tác này bắt đầu từ cuối những năm 80 từ khi có chính sách mở cửa của Chính phủ Việt nam và phát triển mạnh mẽ trong những năm 90.

Hợp tác phi chính phủ

Ban Điều phối và viện trợ nhân dân (PACCOM), cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ Quốc tế trong đó có 130 Tổ chức phi chính phủ Pháp đang hoạt động tại Việt Nam. PACCOM chịu trách nhiệm cấp phép cho các hoạt động cho các Tổ chức phi chính phủ có mong muốn thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế tại Việt Nam. Đại sứ quán Pháp ủng hộ nhiệt tình cho các tổ chức Phi chính phủ Pháp trong việc xin giấy phép này.

Hợp tác Phi chính phủ Pháp-Việt rất năng động. Các Tổ chức phi chính phủ Pháp được trang bị những kiến thức cơ bản về thực địa và có mối quan hệ gắn bó với các đối tác địa phương.
Hiện nay, các tổ chức Phi chính phủ Pháp đang ngày càng tìm kiếm hợp tác với các cơ quan Pháp hoặc các tác nhân quốc tế khác như các Viện nghiên cứu, Liên hợp quốc hoặc các chính quyền địa phương.

Hợp tác Phi chính phủ cũng thông qua các Hiệp hội Hữu nghị Pháp Việt, các hiệp hội này đóng vai trò quan trọng, như Hội Hữu nghị Pháp Việt (AAFV).

Các Tổ chức phi chính phủ Pháp có thể liên hệ với Trung Tâm thông tin tư liêu các tổ chức Phi chính phủ, Trung tâm này đã lập ra các nhóm theo chuyên đề (Giáo dục, HIV-AIDS, thay đổi khí hậu, Dân tộc thiểu số, …).

Tài liệu tham khảo :

Danh sách các tổ chức phi chính phủ Pháp tại Việt Nam

Thông tin liên quan đến các Tổ chức đoàn kết quốc tế của Pháp (OSI) tại Việt Nam

Liên hệ :

- PACCOM (Ban Điều phối và Viện trợ nhân dân)
105 A Quán Thánh –Hà Nội; Điện thoại : (84 4) 3843 69 36
(bộ phận thuộc các Tổ chức đoàn kết Quốc tế Châu âu);
Fax : (84 4) 3845 20 07;
Email : info@paccom.org.vn;
Trụ sở tại TP HCM :
9 Lê Duẩn, Q1, TP HCM
Tel : 8-82-50-372 // Fax : 84 8 8333 436

- Trung tâm Thông tin tư liệu các NGO:
KS La Thành, 218 Đội Cấn – Hà Nội;
Điện thoại : (84 4) 3 832 85 70;
Fax : (84 4) 3 832 86 11;
Website : https://www.ngocentre.org.vn/;
Email : info@ngocentre.netnam.vn;
Đồng Giám đốc : Ông Marko Lovrekovic.

- Hội người Pháp ở nước ngoài tại Việt Nam:
Diễn đàn các NGO/OSI Pháp tại Việt Nam
http://www.ufe-vietnam.org/spip.php?rubrique40

- TT Hợp tác và Hoạt động văn hoá Pháp- SCAC :

Hợp tác phi tập trung

Hợp tác Phi tập trung Pháp-Việt mang lại một giá trị to lớn cho các hoạt động của Pháp tại Việt Nam và tham gia vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như củng cố lại các khả năng về thể chế của các tác nhân địa phương.

Hợp tác phi tập trung Pháp Việt có từ rất lâu, bắt đầu từ năm 1989 với việc thành lập mối quan hệ đối tác giữa Vùng Ile-de-France và Tp Hà Nội và phát triển mạnh trong những năm 90. Tính năng động của dạng hợp tác này gắn với sự có mặt của đa dạng các tác nhân và bao hàm toàn bộ các cấp địa phương. Quan hệ đối tác phong phú và đa dạng. Phái đoàn Hoạt động đối ngoại của các đơn vị hành chính địa phương (DAECT) thuộc Bộ Ngoại Giao Pháp thống kê có 38 địa phương trong đó có 8 hội đồng vùng, 10 hội đồng chung, 13 thành phố và 7 cơ quan hợp tác liên xã tham gia. Có 18 tỉnh của Việt Nam nằm trong mối quan hệ đối tác này. Từ năm 1990, DAECT đã thống kê có 235 dự án.

Tài liệu tham khảo:

Bảng thông tin hợp tác phi tập trung Pháp-Việt

Thực trạng hợp tác phi tập trung và hoạt động đối ngoại giữa Pháp và Việt Nam (DAECT, tháng 07/ 2009)

Các chính quyền địa phương Việt nam có mối quan hệ chặt chẽ tới các dự án, chúng ta đang tham gia vào thực hiện một mối quan hệ đối tác thực sự. Ở cấp độ Chính phủ, Bộ Nội vụ (MOHA) chịu trách nhiệm phụ trách hợp tác Phi tập trung. Hiêp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN) là hiệp hội duy nhất đại diện cho các đơn vị hành chính địa phương tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để cải thiện tầm nhìn và hiệu quả của dự án vẫn còn rất nhiều các thử thánh phải vượt qua. Sau hội thảo « Quản trị địa phương và Phát triển bền vững » tổ chức hồi tháng 3 năm 2009 tại Hà Nội, nhiều hướng nghiên cứu khác nhau đã được đặt ra, ví dụ như :

- Tiếp tục đối thoại với các cơ quan phụ trách về phi tập trung và cải cách hành chính
- Củng cố hợp tác trong quản trị địa phương và phát triển bền vững
- Thắt chặt mối quan hệ với các hiệp hội các chính quyền địa phương
- Đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa các chủ đề và vị trí địa lý của các hợp tác
- Phát triển các mạng lưới, tạo ra các mối quan hệ đối tác mới
- Làm phong phú thêm Hợp tác về chuyển giao ngôn ngữ

Tài liệu tham khảo:

Compte-rendu du Colloque Gouvernance Locale (Hanoi, Mars 2009)

Compétences juridiques des collectivités territoriales vietnamiennes

Hội nghị Hợp tác phi tập trung Pháp-Việt : Được tổ chức đều đặn 2 đến 3 năm một lần, Hội nghị là dịp để tụ hợp toàn bộ các tác nhân của hợp tác Phi tập trung và phi chính phủ, trao đổi kinh nghiệm cũng như là duy trì tính năng động của dạng hợp tác gần gũi này. Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên năm 1996 tại Lille, và từ năm 2005 tổ chức xen kẽ giữa Pháp và Việt Nam. Lần gần đây nhất Hội nghị được tổ chức tại thành phố Montreuil-sous-Bois vào tháng 10 năm 2007. Hội nghị lần sắp tới sẽ tổ chức tại TP Hải Phòng, Việt Nam với đối tác là Cộng đồng thành thị Brest và Bộ Nội Vụ Việt Nam (MOHA) .

Tài liệu tham khảo:

Liste de contacts des représentants de collectivités territoriales françaises présents au Vietnam

Carte des coopérations décentralisées et autres actions extérieures entre la France et le Vietnam (DAECT, Juin 2009)

Địa chỉ hữu ích :

[Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT)

Cités Unies France (CUF)

Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)

Association Internationale des Régions Francophones (AIRF)

Association des Régions de France (ARF)

Assemblée des Départements de France (ADF)

Liên hệ :

- Cités Unies France (CUF) - Cán bộ chuyên trách các cơ quan Châu âu/ tại châu Á , 9 rue Christiani, 75 018 Paris, 01 53 41 81 99 (dir.) / 81 (stand.), Fax : 01 53 41 81 41 www.cites-unies-france.org.

Nhóm các quốc gia tại Việt nam
Chủ tịch : M. Kader Arif, Uỷ viên Hộ đồng thành phố được uỷ nhiệm, phụ trách quan hệ quốc tế và các thành phố kết nghĩa với Toulouse và nghị sỹ Châu âu; Camille Borella, phụ trách các thể chế châu Âu/châu Á,
Email: c.borella@cites-unies-france.org

- Hiệp hội các đô thị Việt nam (ACVN) , 389 - Đội Cấn, Hà Nội;
Tel/Fax: 84-4-3-7629571/7624884;
Mobile: 0903.409.326; Email : acvn@fpt.vn Site Internet

- Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hoá - SCAC :
Cán bộ chuyên trách Hợp tác Phi tập trung và Phi chính phủ;
Tel : (84-4) 3 944 57 00
Fax : (84-4) 3 944 57 87;

Hợp tác y tế

Việt Nam là một nước ưu tiên bởi các bệnh viện Pháp. Đầu năm 2008, Liên đoàn bệnh viện Pháp (FHF) và Đại sứ quán Pháp đã có được những thống kê về các quan hệ đối tác về bệnh viện. Có khoảng 30 đối tác trong đó có khoảng 20 đang chững lại hoặc đã kết thúc. Các mối quan hệ đối tác này chủ yếu là đào tạo y học hoặc cận y học. Đào tạo được thực hiện nhờ vào các đợt thực tập tại Pháp và các chuyến công tác trong nước. Các bệnh viện đối tác kí kết các thoả thuận, hầu hết là khoảng th 3 năm, có thể gia hạn thêm hoặc không thông qua các thoả thuân ngầm. Phần lớn các mối quan hệ đối tác vẫn còn tồn tại đã được bắt đầu từ khoảng gần 10 năm nay. Các quan hệ này được tài trợ chủ yếu từ các Quỹ đối tác bệnh viện của Bộ ngoại Giao, GIP ESTHER và từ quỹ riêng của các bệnh viện Pháp.

Hợp tác y tế Việt-Pháp là hình ảnh minh hoạ của của một chiến lược « hai bên cùng có lợi ». Đối với các đối tác Việt nam, sự hợp tác này cho phép nắm bắt nhanh hơn các kĩ thuật chăm sóc hiện đại, sự hoạch định tối ưu về chuyển giao kiến thức và thực hành cũng như đan xen các chuyên đề nhằm cải thiện về chất lượng chăm sóc. Đối với các đối tác Pháp, là sự mở cửa hướng về một nền văn hoá mới với các tập quán khác và điều đó cho phép tạo ra các mối liên hệ với một đối tác ngày càng quan tâm hơn về góc độ kinh tế và khoa học.

Chuyến công tác đánh giá của Bộ Ngoại Giao Pháp năm 2005 đã xác định ra 3 hướng cho hợp tác y tế Pháp Việt : tiếp tục đào tạo ngành y, củng cố đào tạo nhân viên chăm sóc, củng cố khả năng quản lý. Tháng 4 năm 2008, cuộc phân tích kết hợp giữa FHF và Bộ Ngoại Giao Pháp đã khẳng định mối quan tâm của các đối tác Việt nam đối với đào tạo ngành y và quản lý bệnh viện.

Tài liệu tham khảo:

Rencontre sur la coopération hospitalière franco-vietnamienne (13/10/2008)

Kết nghĩa giữa các trường học

Hiện có khoảng 10 trường hợp kết nghĩa giữa các trường học Việt nam và Pháp, chủ yếu là bậc THCS. Đây cũng là một trong các hướng phát triển có lợi cho tiếng Pháp tại Việt Nam. Đại sứ quán Pháp đóng vai trò trung gian giữa các cơ quan và các trường học Pháp và Việt Nam trong các liên hệ và thúc đẩy thực hiện các yêu cầu kết nghĩa mới. Hiện tại, có 6 dự án đang được hình thành, chúng ta có thể nêu ra các dự án tiến triển nhất :
- thiết lập quan hệ và khởi động dự án thành lập kết nghĩa giữa trường Koudekerque Branche vùng Nord Pas de Calais và trường PTTH Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.
- thiết lập quan hệ và khởi động dự án bản tin Pháp ngữ giữa trường Hồng Bàng Hải Phòng và trường song ngữ Viglino ở le Val d’Aoste.
- thiết lập quan hệ và thực hiện dự án trao đổi nhân dịp tuần Pháp ngữ giữa trường THCS tư thục Pháp Saint Joseph d’Izmir và trường PTTH Trần Phú Hải Phòng.

Hợp tác đa ngành

Hợp tác Pháp Việt được đặc trưng bởi sự phong phú về chủ đề.

- Y tế là một trong những hướng Hợp tác chính. Các tác nhân khác nhau liên quan như các trường Đại học, bệnh viện, các Viện nghiên cứu, các địa phương cũng như các tổ chức phi chính phủ (Médecins du Monde, Gynécologie Sans Frontières, Handicap International, …). Các chủ đề tham gia rất phong phú : chăm sóc sức khoẻ sơ cấp, phòng HIV/AIDS, nhi khoa, dinh dưỡng, phát triển tâm lý lâm sàng, phụ khoa, nha khoa hoặc hô hấp.
- Tiếng Pháp cũng là một hướng hợp tác ưu tiên cho các tổ chức phi chính phủ (Adaly, Soleil des Francophonie, Côtes d ‘Amor Vietnam) và cho các hợp tác phi tập trung (Tỉnh Côtes d’Armor, thành phố Montreuil, …). Nhiều kết nghĩa với các trường học cũng đang được thực hiện.
- Chủ đề giáo dục và tuổi thơ cũng là một trong những ưu tiên của hợp tác, nhất là ưu tiên cho các Tổ chức phi chính phủ (Trẻ em và Phát triển - Enfants et Développement, Trẻ em thế giới -Quyền con người - Enfants du Monde -Droits de l’Homme, Trợ giúp và Hành động - Aide et Action, Handicap International, ...). Các dự án được định hướng theo giáo dục kết hợp, trẻ em tàn tật, dân tộc thiểu số hoặc bảo vệ trẻ em.
- Hiện nay, nước và vệ sinh cũng nằm trong những chủ đề chính của Hợp tác, nhất là trong khuôn khổ các hợp tác phi tập trung. Bao gồm rất nhiều các nghiệp đoàn ngành nước và các công ty nước (SIAAP, SEDIF, Fensch-Lorraine, Fontoy, Morbihan, Seine-Normandie / Loire-Bretagne, …) cũng như một vài tổ chức phi chính phủ như EAST và APPEL. Đào tạo là một trong những định hướng ưu tiên cho hợp tác này, nhất là cùng với việc tổc chức thực hiện chương trình AVEC bởi consortium các chính quyền địa phương.
- Chủ đề phát triển bền vững ngày nay cũng được đưa vào trong phần lớn các thoả thuận hợp tác phi tập trung. Ví dụ như Brest Métropole trợ giúp Hải Phòng trong các lĩnh vực về biến đổi khí hậu và quản lý kết hợp các vùng ven biển, Aquitaine làm việc với Lào Cai về du lịch sinh thái, Rhône-Alpes và Il-de-France về giao thông đô thị với TP HCM và Hà Nội. Các tổ chức phi chính phủ cũng bắt đầu quan tâm đến các chủ đề mới này ví dụ như Villes en Transition và Enda Vietnam ở khu vực phía Nam.
- Trong lĩnh vực phát triển nông thôn, chúng ta cũng có thể liệt kê như ASODIA hợp tác cùng với Vùng Midi-Pyrénée về dự án cải tạo chất lượng sữa hoặc GRET và dự án ngành Tre. Rất nhiều các dự án hoạt động trong lĩnh vực thú y.
- Trao đổi văn hoá và bảo tồn di sản cũng là một hướng hợp tác quan trọng. Vùng Poitou-Charentes hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Hế trong việc tổ chức Lễ hội Festival Huế. Nhiều địa phương và các tổ chức phi chính phủ cũng tham gia các hoạt động festival sẽ tổ chức năm 2010 nhân dịp Chào mừng 1000 năm Hà Nội. Liên quan đến việc bảo tồn các di sản văn hoá, chúng ta có thể liệt kê hợp tác giữa các thành phố Toulouse và Hà Nội để bảo khu phố cổ Hà Nội.
- Cuối cùng, một trong những lĩnh vực đang phát triển là Hợp tác Đại học được hỗ trợ bởi các địa phương thông qua các đào tạo phi tập trung, hoặc cấp học bổng nghiên cứu. Các vùng này cũng tham gia vào dự án trường Đại học Khoa học Công nghệ Pháp Việt Hà Nội (USTH).

Địa chỉ hữu ích :

Association des Villes et Pays d’Arts et d’Histoire

Réseau des gouvernements régionaux pour le développement durable

Association Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE)

Programme Solidarité Eau (PSEAU)

Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains (CODATU)

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

Institut des Sciences et des Techniques de l’Equipement et de l’Environnement pour le Développement (ISTED)

Office international de l’eau (OIEAU)

Hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Pháp cho Hợp tác phi chính phủ và phi tập trung

Hỗ trợ các dự án phi chính phủ - NGO/Tổ chức đoàn kết quốc tế -OSI Pháp

- RGPP : chuyển giao MAAIONG – AFD

Trong khuôn khổ Tạp chí chung về Chính sách công cộng (RGPP), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) được uỷ quyền một nhiệm vụ mới : cấp tài chính cho các tổ chức phi chính phủ, trước đây do MAAIONG (Phái đoàn trợ giúp Hoạt động quốc tế của các tổ chức phi chính phủ) quản lý cho đến năm 2008. Bộ phận đối tác với các tổ chức Phi chính phủ (DPO) của AFD hiện nay phụ trách quan hệ đối tác chiến lược với các Tổ chức phi chính phủ thành lập trong khuôn khổ Kế hoạch định hướng chiến lược (POS2) và hoạt động cung cấp tài chính cho các sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ. Chuyển giao này liên quan đến việc cấp vốn cho các sáng kiến can thiệp địa phương (ngoài nhân đạo và tự nguyện) vào các dự án giáo dục phát triển cũng như củng cố thể chế. Các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Nhà nước trong khuôn khổ bản thoả thuận ký kết giữa AFD và Bộ Ngoại Giao Pháp. Ý tưởng soạn thảo chiến lược để thông qua và tạo ra những công cụ tài chính mới được tiến hành trong suốt năm 2009 cùng với các tổ chức NGO, để chuẩn bị chuyển giao hoạt động sang tài khoản riêng của AFD dự kiến vào năm 2010.

Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn chuyển giao này, Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hoá, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vẫn giữ vai trò theo dõi các dự án và tư vấn cho các tổ chức NGO/OSI Pháp đang hoạt động tại Việt nam

Cuốn hướng dẫn các thủ tục được đăng tải trực tuyến trên website của AFD cũng như dánh sách các kêu gọi dự án được tổ chức trong khuôn khổ Tạo điều kiện cho việc đổi mới từng lĩnh vực cho các NGO (FISONG). Bên cạnh đó, từ năm 2007, AFD thực hiện thủ tục cho phép cấp vốn cho các tiểu dự án bởi các cơ quan địa phương. Đó là các « cuộc thi địa phương cho các khoản tiền thấp ».

Liên hệ Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Hà Nội : Nhóm đối tác và nghiên cứu của cơ quan Pháp triển Pháp tại Hà Nội afdhanoi@groupe-afd.org Site internet : https://www.afd.fr/fr/page-region-p...

- Các dự án phi chính phủ được hỗ trợ tại Việt Nam

Tổng khoản đồng tài trợ của MAAIONG trước đây cho các tổ chức phi chính phủ Pháp vào các dự án hợp tác hoạt động tại Việt nam năm 2008 lên tới 1 035 392 Euros với 9 dự án của các Tổ chức phi chính phủ sau đây : GRET, Villes en Transition, UMFREO, L’Appel, Handicap International, Sourires d’Enfants và Triangle Génération Humanitaire. Các chủ đề ưu tiên là giáo dục, đào tạo nghề, y tế, phát triển bền vững và phát triển kinh tế xã hội.

Trợ giúp các dự án hợp tác phi tập trung

- Kêu gọi dự án của Bộ Ngoại Giao Pháp (MAEE)

Bộ Ngoại Giao Pháp khuyến khích hợp tác phi tập trung bằng cách trang bị cho các địa phương các dịch vụ cho mạng lưới và bằng các tài trợ chung mà họ thực hiện. Phái đoàn về hoạt động đối ngoại của các chính quyền địa phương (DAECT) sáp nhập trực tiếp vào Vụ toàn cầu hoá, phát triển và đối tác (DGM).
Kỹ thuật đồng cấp vốn mới trợ giúp hợp tác phi tập trung đã được đổi mới năm 2006, dựa trên các kêu gọi dự án 1 hoặc 3 năm là ưu tiên của Chính phủ đối với sự thống nhất trong Uỷ ban quốc gia về Hợp tác phi tập trung (CNCD). Tùy vào một số chỉ tiêu mà Bộ Ngoại giao Pháp cũng có thể trợ giúp về tài chính cho các địa phương hoặc các mạng lưới quốc gia hay các cơ quan điều phối vùng. Việc kêu gọi dự án này đã được thông báo từ năm 2007 và 2008. Kết quả của kêu gọi dự án 2009 cũng vừa được công bố.

- Các dự án được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại Giao Pháp tại Việt nam :

Từ năm 2007 đến 2009, tổng khoản tiền đồng tài trợ của Bộ ngoại giao Pháp thoả thuận với các địa phương Pháp cho các dự án hợp tác phi tập trung tại Việt Nam lên tới 433 428 euros cho 13 dự án được đỡ đầu bởi các địa phương sau : Brest Métropole, CG Seine-St-Denis, Toulouse, Nghiệp đoàn hỗn hợp sản xuất nước Fensch-Lorraine, Blois, Montreuil CG Val-de-Marne và Ile-de France. Các chủ đề hợp tác rất đa dạng phong phú : nước và vệ sinh, bảo tồn di sản, Cộng đồng pháp ngữ, phát triển nông thôn, phát triển bền vững, tin học, y tế, …..

- AFD và Hợp tác phi tập trung

AFD cũng tham gia hỗ trợ cho các đô thị thông qua hợp phần «chính quyền địa phương và phát triển đô thị». Phát triển mối quan hệ đối tác với các địa phương pháp ngày nay cũng tạo nên một định hướng chiến lược của AFD. Quỹ Môi trường thế giới của Pháp (FFEM) cũng có thể đóng góp dưới dạng tài trợ, cấp vốn cho các dự án phát triển bền vững.

Chương trình hợp tác phi tập trung giữa Vùng Aquitaine và tỉnh Lào cai giai đoạn 2009-2012 có tên là : «Hỗ trợ đa dạng hoá các hoạt động vùng nông thôn tỉnh Lào Cai » chủ yếu do FFEM cấp vốn.

Các đồng tài trợ khác cho các tác nhân hợp tác :

Uỷ ban Châu Âu biết được vai trò của các cơ quan tư nhân trong phát triển và cũng hỗ trợ cho các dự án hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thông qua những đề xuất khác nhau :

- Các cơ quan tư nhân và lãnh đạo địa phương trong hợp tác phát triển
- Switch Asia
- Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme

Contact
: Phái đoàn Uỷ ban Châu âu tại Việt Nam; tầng 17 , 83 Lý Thường Kiệt, Pacific Place – Hà Nội- Việt nam; ĐT. : (84-4) 3 941 00 99 ext. 8281; Fax : (84-4) 3 946 17 02; Site Internet : www.delvnm.ec.europa.eu

Các quỹ tư nhân cũng như các doanh nghiệp Pháp cũng có thể hỗ trợ các dự án đoàn kết quốc tế của các NGO hoặc các địa phương trong khuôn khổ chính sách phụ trách về xã hội và môi trường.

Hiệp hội Coup de Pouce Vietnam có thể hỗ trợ các dự án phát triển nhỏ tại Việt nam.

Cập nhật ngày 25/09/2019

Trở về đầu trang