Hợp tác trong lĩnh vực pháp lý, luật và quản trị [fr]

Hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong các lĩnh vực pháp lý, luật và quản trị bắt đầu từ những năm 90 với nền tảng là sự tương đồng của hai hệ thống pháp luật cũng như mối quan tâm rất lớn của Việt Nam đối với kinh nghiệm của Pháp trong các lĩnh vực này.

Hình thức hợp tác chủ yếu là tổ chức hội thảo/hội nghị trao đổi kinh nghiệm với các bộ, chuyên gia luật hoặc học giả Việt Nam.

1. Hợp tác pháp luật

Từ lâu, hợp tác pháp luật được thực hiện thông qua Nhà pháp luật Việt-Pháp. Mở cửa năm 1993, nhà PLVP đã góp phần đào tạo chuyên gia luật (thẩm phán, thừa phát lại, công chứng viên, luật sư) và đóng góp vào sửa đổi các bộ luật lớn của Việt Nam như Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự.

Nhà PLVP đóng cửa năm 2012, các hoạt động của nó do bộ phận hợp tác Pháp lý-Luật-Quản trị thuộc Bộ phận hợp tác Văn hoá của Đại sứ quán Pháp tiếp quản.

Bằng sự năng động, nhiều quan hệ đối tác đã được thiết lập cùng các cơ quan quan trọng trong lĩnh vực pháp luật của Việt Nam : Bộ tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Học viện toà án v.v…
Nhân chuyến thăm của Tổng bí thư ĐCS Việt Nam tới Paris vào tháng 3 năm 2018, Bộ tư pháp 2 nước, tổ chức thừa phát lại và hội công chứng viên đã ký kết thoả thuận hợp tác.

Hợp tác pháp luật giữa hai nước :

- Góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật : công chứng viên, luật sư, thẩm phán và thừa phát lại. Thoả thuận hợp tác giữa Học viện toà án và Trường thẩm phán quốc gia Pháp cũng cho phép tổ chức nhiều hội thảo về các chủ đề khác nhau (chất lượng bản án dân sự và hình sự, kỹ thuật soản thảo bản án, đạo đức nghề nghiệp người thẩm phán v.v…). Với Trường đại học kiểm sát, nhiều hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cũng đã được thực hiện (nguyên tắc tranh tụng, trách nhiệm hình sự của pháp nhân). Chuyên gia Pháp cũng thường xuyên chia sẻ với các giảng viên và sinh viên (luật hành chính, pháp luật người chưa thành niên, luật gia đình v.v..).

- Chia sẻ kiến thức chuyên môn về :

Những khái niệm cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, ví dụ bảo mật thông tin trao đổi giữa luật sư và khách hàng của họ, cung cấp thông tin hành chính, pháp luật.

Những lĩnh vực luật đang phát triển mạnh ở Việt Nam và đang nằm trong các dự thảo luật ví dụ luật chống tham nhũng : Chuyên gia của Toà phá án Pháp đã chia sẻ tại Toà án nhân dân tối cao Việt Nam về chủ đề vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Những chủ đề quan trọng về môi trường kinh tế liên quan tới các doanh nghiệp Pháp, ví dụ trọng tài, đồng tiền ảo.

- Mở lớp tiếng Pháp pháp luật dành cho sinh viên Việt Nam muốn tìm hiểu về pháp luật Pháp và học ngôn ngữ chuyên ngành pháp luật.

2. Hợp tác trong lĩnh vực quản trị

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm chuyên môn của Pháp trong nhiều vấn đề :

-  Đào tạo công chức đặc biệt là công chức cấp cao. Đại sứ quán Pháp đã phối hợp với Học viện Hồ Chí Minh và Học viện hành chính quốc gia để tổ chức hội thảo về tuyển dụng, đào tạo về đạo đức nghề nghiệp cho công chức cấp cao

-  Cải cách hành chính : Đã tổ chức được 1 hội thảo về chủ đề này với Học viện Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khác với Văn phòng chính phủ về chủ đề chính phủ điện tử. Vấn đề hệ thống tin học và nguồn nhân lực, đánh giá chính sách công cũng là các chủ đề được chia sẻ.

-  Tổ chức lãnh thổ nhà nước : từ nhiều năm nay, Đại sứ quán Pháp đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam trong soạn thảo và đưa vào thực hiện luật quy hoạch lãnh thổ và lập kế hoạch lãnh thổ

-  Chống tham nhũng : thoả thuận hợp tác giữa Thanh tra chính phủ Việt Nam với Cơ quan chống tham nhũng Pháp đã được ký kết. Chủ đề chống tham nhũng được đề cập một cách cụ thể : làm thế nào để khai báo và kiểm soát tài sản của cán bộ công chức ? Làm thế nào để có thể đưa vào thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong khu vực công ? v.v…

Cập nhật ngày 15/10/2018

Trở về đầu trang