IRD tại Việt Nam [fr]

Hiện diện của IRD tại Việt Nam

PNG IRD có mặt ở Việt Nam từ đầu những năm 1990, các chuyên gia của IRD cùng với các đồng nghiệp Việt Nam triển khai nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính xác, Y tế và khoa học môi trường. Mục tiêu của các dự án đó là cùng nhau xây dựng và chia sẻ những kiến thức khoa học mới có thể được áp dụng cho quá trình phát triển của đất nước.
IRD cũng đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và hướng dẫn các sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam, thông qua việc thành lập các nhóm nghiên cứu trẻ hay hỗ trợ về tài chính hoặc nhân lực cho các chương trình nghiên cứu của họ và trong việc xây dựng mạng lưới các nhà khoa học đa ngành và quốc tế.

PNG - 171.4 kb
Les chiffres clés de 2016

Hoạt động nghiên cứu

IRD Việt Nam ưu tiên nghiên cứu những lĩnh vực liên quan đến mối quan hệ giữa những thách thức gặp phải và nhu cầu phát triển của Việt Nam. Những ưu tiên nghiên cứu nằm trong Bản thỏa thuận mục tiêu giai đoạn 2016-2030 của IRD, được chia thành các lĩnh vực sau:

Môi trường và nguồn lực tự nhiên

Biến đổi khí hậu và thiên tai
• Mô hình hỗ trợ quản lý môi trường trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
• Dự báo và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu ở Châu thổ sông Mê-kong
• Hệ thống hỗ trợ quyết định trong việc quản lý thông tin trong về thảm họa thiên nhiên ở đô thị

Xói mòn bờ biển
• Thủy động lực học và động lực học trầm tích tại những vùng lục địa và biển (châu thổ sông Mê-kong và sông Hồng)
• Giảm nhẹ các vấn đề về xói mòn bờ biển (châu thổ sông Mê-kong và thành phố Hội An)
• Phát triển những công cụ và mô hình quan sát liên tục đường bờ biển

Hệ sinh thái và đa dạng sinh học
• Đa dạng sinh học, sinh thái, tiến hóa của các vi sinh vật (vi-rút, vi khuẩn) và sinh vật (cá và động vật thân giáp) biển
• Tác động của sol khí các-bon lên các hệ sinh thái ven biển Vịnh Hạ Long
• Tác động môi trường của việc thay đổi cách sử dụng đất lên dịch vụ hệ sinh thái
• Tác động của việc canh tác nông nghiệp đến sức sản xuất của đất và chất lượng nước ở lưu vực vùng hạ lưu
• Cấu trúc và hoạt động của cộng đồng sinh vật đáy lớn và chuỗi thức ăn của sinh vật đáy trong hệ sinh thái rừng ngập mặn
• Quản lý quốc tế và thực hành trong việc quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp

Chu trình sinh địa hóa và ô nhiễm môi trường
• Hiện tượng phú dưỡng và những tác động của con người đến nguồn dinh dưỡng
• Vận chuyển kim loại trong hệ thống sông-rừng ngập mặn-ven biển và trong chuỗi thức ăn trong nước
• Nghiên cứu ô nhiễm rác thải nhựa trong môi trường nước lục địa
• Tác động của việc phát triển đô thị đến chất lượng nước ( tại Tp Hồ Chí Minh)
• Nghiên cứu muội than và tác động của nó đến ô nhiễm không khí

Sản xuất và an ninh lương thực
• Di truyền, hệ gien và sinh lý học cây lúa nhằm tăng năng suất và khả năng chống chịu hạn hán và xâm nhập mặn của đất
• Sự đa dạng, sức đề kháng và kiểm soát sinh học của loài giun tròn ký sinh trên rễ lúa
• Xác định và làm rõ các đặc tính của các vi sinh vật có lợi thích nghi với lúa và cà-phê ở môi trường khắc nghiệt.

Xã hội

Các đối tượng dễ bị tổn thương, bất bình đẳng và tăng trưởng
• Những vấn đề và bó buộc trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam
• Tác động của chính sách quốc gia đối với giáo dục trẻ em ở gia đình có hoàn cảnh khó khăn
• Phân biệt đối xử giới tính khi sinh, suy giảm khả năng sinh sản và công nghệ mới
• Tác động của quá trình thay đổi kinh tế xã hội đến giáo dục
• Quốc tế hóa giáo dục và tài trợ cho giáo dục

Ranh giới và động thái xã hội và không gian
• Di dân, nghèo đói ở môi trường đô thị (Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh)
• Mở rộng đô thị và tính năng động của các làng nghề ở Hà Nội
• Mối liên hệ giữa việc thu gom rác thải ở Hà Nội và di cư theo mùa
• Động thái không gian, nguy cơ và sức khỏe cộng đồng. HIV / AIDS tại Việt Nam

Sức khỏe

Dinh dưỡng
• Thiếu vi chất dinh dưỡng: dịch tễ học, tác động đến sức khỏe và chiến dịch phòng chống

Sức khỏe và môn trường
• Khảo sát những dữ liệu giám sát dịch tễ học nhằm nghiên cứu tính thời vụ và biến động không gian của bệnh truyền nhiễm
• Đa dạng sinh học và quá trình truyền ký sinh của muỗi thuộc giống Anopheles
• Đa dạng sinh học của loại muỗi nhiệt đới và nghiên cứu vai trò của chúng trong việc truyền vi khuẩn gây bệnh
• Tối ưu hóa việc kiểm soát bệnh truyền nhiễm và chính sách tiêm chủng
• Phương thức phát tán, độc tính và kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh
• Nghiên cứu phân tử hoạt tính sinh học chống ung thư với sự hỗ trợ của các mô hình

Đối tác

IRD thiết lập mối quan hệ hợp tác dài hạn với các cơ quan nghiên cứu và giáo dục Việt Nam, trong đó có: Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Vệ sinh Dịch tễ; Viện Dinh dưỡng quốc gia; Viện Khoa học Nông nghiệp (AGI, SFRI, PPRI, CASRAD); Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ (IBT, ICH, IET, IMER, INPC, IO, IGP, STI); Tổng cục biển và hải đảo (CFO); Viện hàn lâm Khoa học Xã hội (CAF); Viện Khoa học Giáo dục (VNIES) ; ĐH Cần Thơ; ĐH Ngoại thương; ĐH Kinh tế Quốc dân; ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội; ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Bách khoa Tp Hồ Chí Minh; ĐH Khoa học Tự nhiên Tp Hồ Chí Minh; ĐH Nông Lâm; ĐH Kiến trúc Hà Nội; ĐH Thủy lợi tại Hà Nội.
IRD cũng hợp tác với nhiều tổ chức và cơ quan quốc tế tại Việt Nam: Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF); Ngân hàng Thế giới; Cơ quan hợp tác quốc tế Anh (DFID-GB) ; ETH Zurich ; Quỹ nghiên cứu Khoa học Quốc tế (IFS); Viện Quản lý Nước Quốc tế (IWMI); Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); Tổ chức Y tế thế giới; Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU); Chương trình Lương thực Thế giới (WFP); UNDP; UNICEF; Liên minh Châu Âu; Viện nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI).

Cập nhật ngày 11/07/2017

Trở về đầu trang