Kết hôn của người Pháp với người Việt Nam [fr]

1) nộp hồ sơ và công bố kết hôn

Nghị định 2007-773 ngày 10 tháng 5 năm 2007 áp dụng luật số 2006-1376 ngày 14 tháng 11 năm 2006 về kiểm tra hiệu lực kết hôn liên quan tới việc kết hôn được tiến hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2007. Luật này tăng cường qui định bắt buộc có giấy xác nhận năng lực kết hôn trước khi kết hôn, nếu như hai vợ chồng dự kiến tiến hành kết hôn trước các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Giấy xác nhận năng lực kết hôn là bắt buộc để việc kết hôn của một công dân Pháp được tiến hành tại một cơ quan nước ngoài được bên thứ ba công nhận tại Pháp. Giấy xác nhận năng lực kết hôn được ghi vào sổ lãnh sự của Pháp là cần thiết để hai người là vợ chồng có thể có đầy đủ cơ sở pháp lý cho quan hệ kết hôn của họ với bên thứ ba (những người khác ngoài họ và gia đình họ)

Việc cấp giấy xác nhận này liên quan tới việc lập hồ sơ hành chính, và việc công bố kết hôn theo qui định bắt buộc.

Để có giấy xác nhận này, bạn cần xuất trình các giấy tờ trong danh sách kèm theo đâyba bảng hỏi : một bảng hỏi chunghai bảng hỏi cá nhân.

Hồ sơ có thể được mang tới nộp tại Đại sứ quán hoặc gửi qua đường bưu điện.

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội có thể thụ lý hồ sơ kết hôn mà nơi cư trú gia đình của người vợ/ chồng Việt Nam thuộc một trong các tỉnh nằm tại khu vực lãnh sự của Đại sứ quán.

Hồ sơ kết hôn mà nơi cư trú gia đình của người vợ/ chồng Việt Nam thuộc một trong các tỉnh khác sẽ do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh thụ lý.

Đại sứ quán sẽ niêm yết công khai hồ sơ kết hôn tại Đại sứ quán và nếu như một trong hai vợ chồng cư trú tại Pháp, hồ sơ sẽ được niêm yết tại tòa thị chính nơi người đó cư trú. 10 ngày sau khi niêm yết kết hôn và sau khi đã nhận được giấy xác nhận của tòa thị chính Pháp về việc không có sự phản đối kết hôn (thời hạn trung bình khoảng 2 tháng), Đại sứ quán sẽ cấp cho bạn giấy xác nhận năng lực kết hôn và giấy xác nhận độc thân. Các cơ quan của Việt Nam sẽ đề nghị bạn cung cấp hai giấy tờ này (hai người là vợ chồng cần trực tiếp liên hệ với các cơ quan địa phương để biết qui trình tiến hành kết hôn))

2) ghi vào sổ lãnh sự Pháp giấy đăng ký kết hôn của Việt Nam

Sau khi đã tiến hành kết hôn, việc kết hôn sẽ được đăng ký vào sổ hộ tịch của Pháp theo đề nghị của vợ/chồng người Pháp. Để có thể đăng ký vào sổ hộ tịch, bạn cần phải gửi tới Đại sứ quán những giấy tờ sau đây :

• Thư viết tay đề nghị ghi vào sổ Hộ tịch của Pháp giấy đăng ký kết hôn của Việt Nam, hoặc điền và ký vào đơn đề nghị đăng ký vào sổ hộ tịch ;
• Bản chính giấy đăng ký kết hôn của Việt nam (BAN CHINH) ((sẽ được trả lại sau khi đã được ghi vào sổ đăng ký hộ tịch của Pháp) ;
• Bản sao giấy đăng ký kết hôn của Việt Nam được dịch sang tiếng Pháp bởi một đơn vị dịch thuật hợp lệ ;
• Bản sao hộ chiếu Pháp (nhất là trang có visa và dấu nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp tiến hành kết hôn tại Việt Nam).

Kể từ thời điểm nộp đơn đề nghị đăng ký kết hôn vào sổ hộ tịch, cần một thời hạn trung bình một tháng để tiến hành thủ tục này và cho phép cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn và sổ gia đình.

3) tiến hành gặp gỡ

Bạn có thể được đề nghị tới bộ phận hộ tịch của Đại sứ quán hoặc tới văn phòng tòa thị chính nơi bạn cư trú tại Pháp để có buổi gặp gỡ chung hoặc riêng nhằm mục đích kiểm tra xem việc kết hôn có tuân thủ đúng theo pháp luật của Pháp hay không. Buổi gặp này có thể diễn ra :

• Vào thời điểm nộp hồ sơ,
• Vào thời điểm nộp đề nghị đăng ký vào sổ hộ tịch.

Sau buổi gặp gỡ, nếu Đại sứ quán có sự nghi ngờ về giá trị pháp lý của việc kết hôn được dự định hoặc đã được tiến hành, Đại sứ quán có thể quyết định chuyển hồ sơ tới thẩm phán tòa án thẩm quyền rộng tại Nantes để xem xét.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo mục « Đăng ký lãnh sự việc kết hôn tại nước ngoài » trên trang internet của Bộ Ngoại giao Pháp.

4) Hủy bỏ việc kết hôn

Xin vui lòng tham khảo bảng tóm tắt kèm theo đây để biết những nguyên nhân chính của việc hủy bỏ kết hôn.

Cập nhật ngày 19/02/2019

Trở về đầu trang