Khả năng chống chịu của các đô thị : hội thảo nhằm tìm kiếm giải pháp tại Việt Nam [fr]

Ngày 19 tháng 01 năm 2021 vừa qua, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Cục Phát triển đô thị (UDA) – Bộ Xây dựng đã phối hợp đồng tổ chức một hội thảo với chủ đề « Giải pháp nào để xây dựng khả năng chống chịu của các đô thị trước biến đổi khí hậu tại Việt Nam ? ». Hội thảo đươc tổ chức nhằm mục đích xác định những thách thức lớn và khó khăn mà các tỉnh/thành phố gặp phải trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, và tăng cường đối thoại giữa các tỉnh/thành phố với các bộ ngành trung ương nhằm xác định những giải pháp cụ thể, góp phần giảm tính dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu của các đô thị trước biến đổi khí hậu.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn mười tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, khu vực duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Các tỉnh/thành phố đã có dịp được thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với các bộ ngành trung ương, các nhà nghiên cứu và chuyên gia Việt Nam và Pháp.

Séminaire « Quelles solutions pour bâtir la résilience urbaine au Vietnam ? » le 19/01/2021 - JPEG

Thách thức chung trước biến đổi khí

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước thiên tai. Những hiện tượng khí hậu cực đoan có xu hướng tăng nhanh và mạnh, một mặt do biến đổi khí hậu, và mặt khác, do tác động của con người như quá trình đô thị hóa nhanh chóng của quốc gia. Ý thức được tầm quan trọng của thách thức và tính dễ bị tổn thương, Việt Nam đã thực hiện lộ trình phát triển phát thải các bon thấp và có tính chống chịu kể từ 10 năm nay, trong đó các tỉnh và thành phố có vai trò chiến lược trong việc tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường trao đổi và tìm kiếm giải pháp bền vững

Hội thảo đã thảo luận hai chủ đề chính : sự phối kết hợp giữa cơ quan trung ương và địa phương trong việc xây dựng chiến lược phát triển đô thị và tăng cường khả năng chống chịu của các đô thị thông qua các giải pháp thay thế, đặc biệt là giải pháp thuận thiên.

Toàn bộ các tỉnh tham gia hội thảo đều là đối tác của AFD trong khuôn khổ chuẩn bị hoặc khởi động các dự án tăng cường khả năng chống chịu của các đô thị. Tại hội thảo các tỉnh này đã chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu của mình, đặc biệt là nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai các dự án. Về vấn đề này các tỉnh, thành phố có thể tin tưởng vào Nhóm các nhà tài trợ Châu Âu (Team Europe), bởi bên cạnh các khoản vay của AFD những dự án này đang hoặc sẽ được thụ hưởng các khoản viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu tài trợ các hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Hỗ trợ của AFD trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu

AFD đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Từ đó đến nay, AFD đã tài trợ 84 dự án với tổng số tiền cam kết hơn 2 tỷ euro. Trong giai đoạn 2006-2020, AFD đã cấp 1 136 triệu EUR cho 31 dự án và chương trình phát triển, góp phần chống biến đổi khí hậu và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. AFD tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris, theo lộ trình phát triển phát thải các bon thấp và có tính chống chịu. Khả năng chống chịu của các đô thị đã trở thành trọng tâm trong hoạt động hiện nay của AFD, trên cơ sở phù hợp với cam kết chiến lược « 100% Thỏa thuận Paris » của AFD và nhu cầu cụ thể tại địa phương. Từ nhiều năm nay, AFD đã hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh và thành phố tại Việt Nam thông qua các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu có quy mô lớn, song hành cùng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Cập nhật ngày 25/01/2021

Trở về đầu trang