Khánh thành nhà máy xử lý nước thải Hội An ngày 16 tháng 12 năm 2016 [fr]

Cuối tuần qua, Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary và Tham tán kinh tế Michel Drobniak đã tham dự lễ khánh thành nhà máy xử nước thải Hội An ngày 16 tháng 12. Nhân dịp này có sự hiện diện của ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo thành phố Hội An.

JPEG

Dự án được đầu tư từ nguồn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Pháp. Nguồn vốn này của Pháp luôn đặt các dự án về môi trường vào vị trí ưu tiên. Đồng thời, với sự đóng góp của các công ty Pháp như Berim, Vinci và Stereau, công trình này là một minh chứng cho hỗ trợ của Chính phủ Pháp dành cho Việt Nam trong lĩnh vực quản lý môi trường. Đây là một nhiệm vụ cần thiết để bảo vệ di sản và phát triển kinh tế.

JPEG

Nhà máy xử lý nước thải Hội An có công suất xử lý 6.700m3/ngày đêm và hoàn toàn tự động hóa.

Cập nhật ngày 21/12/2016

Trở về đầu trang