Khóa học Mùa hè Tam Đảo 2014 : Những cách nhìn về phát triển đô thị bền vững

JPEG
Khóa học mùa hè Tam đảo 2014, được đồng tổ chức bởi Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam AFD, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Viễn đông bắc cổ EFEO, Cơ quan Đại học Pháp ngữ và một số đối tác khác, đã trở thành một sự kiện không thể thiếu trong chương trình đào tạo các cán bộ khoa học tiểu vùng Đông Nam Á. Năm nay, quy tụ hơn 100 học viên, chuyên gia và cán bộ làm công tác phát triển, khóa học xoay quanh chủ đề phát triển đô thị bền vững. Khóa học này đã đem tới một khung phân tích cũng như các công cụ mang tính chất khoa học và phương pháp luận cho phép tiếp cận chủ đề rất rộng về phát triển đô thị bền vững này. Hãy nhìn lại những thành công của khóa học 2014…

Từ ngày 20 đến 29 tháng 7, đã diễn ra khóa học mùa hè Tam đảo lần thứ 2 được tổ chức tại Đà Lạt. Sự kiện khoa học đặc biệt này đã cho phép các sinh viên, các nhà nghiên cứu và các cán bộ khoa học từ tiểu vùng các quốc gia Đông Nam Á được tiếp cận những kiến thức quốc tế và của Pháp trong các lình vực khác nhau liên quan đến phát triển đô thị. Các thách thức phát triển đô thị vốn liên quan đặc biệt đến các quốc gia phía Nam nơi tập trung phần lớn nguồn tăng trưởng đô thị trong tương lại. Sự bùng nổ đô thị đồng nghĩa với những thách thức vô cùng phức tạp và do đó, chúng ta cần một cách tiếp cận xuyên suốt, đa ngành cũng như các công cụ phân tích và phương pháp luận để có thể làm sáng tỏ cũng như hỗ trợ những quyết định của Chính quyền đối mặt với những thách thức này.
Giám đốc AFD tại Việt Nam, ông Rémi Genevey đã tuyên bố khai mạc khóa học mùa hè Tam Đảo 2014 và đề cập đến những nét chính về vấn đề phát triển đô thị hiện nay. Ông đã cụ thể hóa những giải pháp mà AFD có cung cấp cho các thành phố phía Nam bằng nguồn tài chính của mình để đối mặt với những thử thách này.

JPEG

Với mong muốn đem tới những hiểu biết thực tế và nền tảng phương pháp cho các học viên tham gia khóa học, các chuyên gia và nhà nghiên cứu Pháp hướng dẫn các học viện nghiên cứu về các thách thức của phát triển đô thị bền vững bằng cách vận dụng các ngành khoa học khác nhau thông qua các lớp học thực hành. Bằng cách nhấn mạnh vào những ví dụ cụ thể, đặc thù của Việt Nam, họ đã đem tới « chìa khóa hiểu biết » về những xu hướng phát triển cũng như các hướng cải thiện cho phép hỗ trợ và làm chủ sức ép tăng trưởng đô thị quá lớn mà chúng ta đã có thể bắt đầu cảm nhận một số nhưng hậu quả tiêu cực của quá trình này.

Trang web của Khóa học mùa hè Tam Đảo : www.tamdaoconf.com

publié le 23/09/2014

Haut de page