Khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương : một ưu tiên của Pháp [fr]

Trong bối cảnh quốc tế được đánh dấu bởi những bất ổn và sự nổi lên của chủ nghĩa đa phương, ưu tiên của Pháp là đề xuất một giải pháp : một trật tự đa phương ổn định dựa trên luật pháp và quyền tự do đi lại, và một chủ nghĩa đa phương công bằng và hiệu quả. Khu vực Ấn độ-Thái Binh Dương là trung tâm của chiến lược này.

PNG

Một khu vực tất yếu trên phương diện những thách thức toàn cầu

Không gian Ấn độ-Thái Bình Dương đối với Pháp hiện hữu như một thực tế địa chính trị. Nước Pháp hiện diện tại khu vực này với các lãnh thổ hải ngoại của mình và 93% khu vực đặc quyền kinh tế của Pháp nằm tại Ấn độ dương và Thái Bình dương. Tổng cộng có 1,5 triệu người Pháp sinh sống tại khu vực này, cũng như 8000 quân nhân đang làm nhiệm vụ.

PNG
Mặt khác, khu vực này đã trở thành một thực tế địa chính trịđịa kinh tế. Trung tâm trọng lực kinh tế của thế giới đã dịch chuyển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Sáu thành viên của nhóm G20 (Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Inđônêxia, Nhật Bản) hiện có mặt tại khu vực này. Các tuyến đường thương mại hàng hải thông qua Ấn độ dương và Đông Nam Á đã trở nên ngày càng chiếm ưu thế. Trọng lực ngày càng tăng của khu vực này trong trao đổi thương mại và đầu tư thế giới khiến Pháp trở thành một tác nhân hàng đầu của toàn cầu hóa.

Do những yếu tố chủ chốt và sự năng động về dân số và kinh tế, cũng như mức độ tiêu thụ năng lượng cao, khu vực này cũng là một thách thức lớn của thế giới về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

Trọng tâm trong tầm nhìn của Pháp về một trật tự đa cực ổn định

Trước thách thức này và trong bối cảnh Pháp thúc đẩy một trật tự đa cực ổn định dựa trên luật pháp, khu vực Ấn độ-Thái Bình dương là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Pháp và là một đối tác tất yếu.

Sáng kiến của Trung Quốc về « Những con đường tơ lụa mới » (Belt & Road Initiative – BRI), những chiến lược của Nhật Bản, Úc và Ấn độ xung quanh trục Ấn độ-Thái Bình Dương, chủ nghĩa đa phương khu vực do ASEAN chủ trương tiến hành là rất nhiều những thách thức và cơ hội đối với Pháp cũng như đối với Liên minh châu Âu.

Trong diễn văn đọc tại căn cứ hàng hải Garden Island (Sydney, Australie) ngày 2 tháng 5 năm 2018, Tổng thống Pháp đã trình bày chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương. Tham vọng của nước Pháp là đảm bảo nắm giữ tại khu vực này một vai trò cường quốc trung gian, bao trùm và là tác nhân ổn định.

Chiến lược này dựa trên nhiều trục hoạt động :

  • Sự can dự mạnh mẽ của Pháp trong việc giải quyết các khủng hoảng khu vực, an ninh các tuyến đường hàng hải chủ chốt, cũng như đấu tranh chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan và tội phạm có tổ chức.
  • Tăng cường và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược và toàn cầu của Pháp tại khu vực ; đương nhiên là với Trung Quốc, đối tác chiến lược đặt ra vấn đề, bao gồm thông qua Liên minh châu Âu, đưa vào áp dụng nhiều hơn nguyên tắc có đi có lại cả trong khuôn khổ đối thoại chính trị tin cậy và mang tính xây dựng cũng như trong khuôn khổ làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại và các giao lưu giữa người dân ; với các đối tác chiến lược của Pháp, nhất là Úc, Ấn độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêxia và Singapo, những quốc gia Pháp chia sẻ rất nhiều giá trị và mối quan tâm.

PNG

  • Sự can dự tăng cường trong các tổ chức khu vực, nhằm góp phần phát triển chủ nghĩa đa phương : điều này được thực hiện thông qua việc tăng cường quan hệ của Pháp với ASEAN, tổ chức trung tâm, bao gồm cả trong khuôn khổ l’ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus (ADMM +) ; tham gia ngày càng gia tăng tại các diễn đàn thích đáng như Diễn đàn tuần duyên châu Á (HACGAM), Hiệp hội các quốc gia vành đai Ấn độ dương (IORA) hoặc Tổ chức hợp tác khu vực chống cướp biển và cướp vũ trang tàu thuyền ở châu Á (ReCAAP) ; và rộng hơn nữa là sự hiện diện tăng cường tại toàn thể các diễn đàn khu vực và tiểu khu vực, đặc biệt là Diễn đàn hải đảo Thái Bình Dương, trong đó Pháp là đối tác đối thoại, Cộng đồng Thái Bình Dương(CPS) hoặc Chương trình khu vực đại dương vì môi trường (PROE) mà Pháp là thành viên sáng lập.
  • Sự cam kết nhằm thúc đẩy tài sản chung (biến đổi khí hậu, môi trường và đa dạng sinh học, y tế, giáo dục, số hóa, cơ sở hạ tầng có chất lượng), trong một khu vực đang trong quá trình chuyển đổi sôi động về dân số, xã hội và đô thị. Cam kết này song hành cùng sự ủng hộ của Pháp đối với việc can dự ngày càng tăng cường của Liên minh châu Âu tại khu vực, như một tác nhân phát triển bền vững và ổn định, đặc biệt kết hợp với chiến lược của châu Âu kết nối giữa EU và châu Á.

Thích ứng với biến đổi khí hậu : trục ưu tiên đối với Pháp

JPEG
Cơ quan Phát triển Pháp đóng góp vào nhiều dự án tại khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương, luôn bao gồm vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Các dự án đề cập tới nhiều chủ đề : đô thị bền vững, quản lý nước, qui hoạch lãnh thổ, bảo vệ và phát huy di sản thiên nhiên và văn hóa, quản trị và hiệu quả của Nhà nước, bảo vệ xã hội, lao động phù hợp và y tế. AFD còn phát triển cả tại Thái Bình Dương. Cơ quan này được trao nhiệm vụ mở rộng ra tại các Quốc đảo nhỏ của Thái Bình Dương từ ngày 8 tháng 2 năm 2018, liên quan tới các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học.

Các trung tâm nghiên cứu của Pháp, trọng tâm trong chính sách phát triển của Pháp, trong quá trình lịch sử cũng hiện diện tại khu vực. Sau cùng, Pháp đóng vai trò tiền đồn trong những sáng kiến lớn xuyên quốc gia với cái nôi là khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương : Liên minh mặt trời quốc tế, được khởi xướng năm 2018 cùng Ấn độ, Sáng kiến vì sự thích ứng và đa dạng sinh học được thông qua cùng với Liên minh châu Âu, Canađa, NiuZilân và Úc nhân Hội nghị thượng đỉnh « One planet summit » năm 2018 hoặc sáng kiến CREWS (Hệ thống cảnh báo sớm các rủi ro về khí hậu), đặc biệt nhằm giúp đỡ các quốc đảo nhỏ đang phát triển.

Cập nhật ngày 28/06/2019

Trở về đầu trang