Ký Tài liệu Khung về Quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam [fr]

JPEG - 18 kb
Lễ ký Tài liệu Khung Quan hệ đối tác. Photo: Di Giorgio

Nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 15 tháng 9 năm 2006, bà Brigitte Girardin, Bộ trưởng Ủy quyền phụ trách Hợp tác, Phát triển và Pháp ngữ, sẽ hội đàm với ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau buổi hội đàm, bà Brigitte Girardin và ông Võ Hồng Phúc sẽ ký Tài liệu Khung về Quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam (DCP).

Năm 2006, Pháp là nhà tài trợ châu Âu lớn nhất và là nhà tài trợ song phương thứ hai về hỗ trợ phát triển, sau Nhật Bản, của Việt Nam với số vốn ODA 339,8 triệu ơrô.

Kể từ năm 2006, Pháp tập trung hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng nhất được đề cập trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010. Như vậy, trong giai đoạn 2006-2010, các ưu tiên của chương trình hợp tác của Pháp tại Việt Nam trong Tài liệu Khung về Hợp tác sẽ xoay quanh hai nội dung chính :

- Các lĩnh vực liên quan đến Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ : lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và an ninh lương thực, phòng chống HIV ;
- Các ưu tiên vì mục đích chung : đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học và công nghệ, đa dạng văn hóa và giảng dạy tiếng Pháp, quản lý Nhà nước hiệu quả và Nhà nước pháp quyền, hợp tác phi tập trung và phi chính phủ.

Lễ ký đã diễn ra vào hồi 15h00, ngày 15 tháng 9 namwm 2006, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội.

Phát biểu của bà Girardin tai lễ ký

Cập nhật ngày 26/09/2006

Trở về đầu trang