Ký kết một biên bản thỏa thuận để phát triển tài trợ không có bảo lãnh của chính phủ của AFD tại Việt Nam

Ngày 22/05 vừa qua tại Hà Nội, AFD đã ký với Bộ Kế hoạch & Đầu tư (MPI) một biên bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) để xác định khuôn khổ triển khai các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD ở Việt Nam. Tham dự lễ ký kết này có Ngài Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ông Rémi Genevey, Giám đốc văn phòng AFD Việt Nam, cùng Ngài Thượng Nghị sĩ Yvon Collin, thành viên Hội đồng Quản trị của AFD. Với vai trò báo cáo viên tại Ủy ban Tài chính của Thượng viện, ngài Thượng Nghị sĩ Collin đang thực hiện một chuyến công tác tại Việt Nam về triển khai nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Pháp tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ thỏa thuận này xác định quy trình thủ tục triển khai các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam, bao gồm các khoản vay và các khoản viện trợ không hoàn lại do AFD cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đủ điều kiện để được hưởng tài trợ, mà không có bảo lãnh tài chính của Chính phủ Việt Nam. AFD hiện là cơ quan phát triển duy nhất cung cấp hình thức tài trợ này ở Việt Nam.

JPEG
Ảnh: Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận

Việc ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận này là một bước tiến trọng yếu trong triển khai chiến lược phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD ở Việt Nam, và đánh dấu sự thống nhất giữa Pháp và Việt Nam trong việc duy trì một khối lượng ODA lớn của Pháp ở Việt Nam, nhất là nhờ vào việc huy động các công cụ tài trợ mang tính cách tân nhất của AFD.

Vào năm 2010, AFD đã cấp một khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ đầu tiên mang tính chất thí điểm cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để xây dựng nhà máy thủy điện Huội Quảng. Khuôn khổ mới được triển khai với biên bản ghi nhớ thỏa thuận này sẽ mở ra việc tài trợ cho bốn dự án mới bằng các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ, được AFD dự kiến trong năm 2014 với tổng số tiền là 113 triệu EUR.

Các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ này sẽ cho phép tài trợ cho các dự án đầu tư mà Chính phủ Việt Nam mong muốn thực hiện trong các lĩnh vực công ích thiết yếu cho sự phát triển quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị, mà không làm tăng gánh nặng nợ công của Nhà nước.

Maxime LEBOVICS, Cán bộ Dự án AFD tại Việt Nam

Cập nhật ngày 21/01/2015

Trở về đầu trang