Ký kết chương trình hành động mới giữa vùng Île-de-France và Hà Nội [fr]

Bà Valérie Pécresse, Chủ tịch Vùng Île-de-France, và ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã ký ngày 25 tháng 6 một chương trình hành động mới nhằm phát triển hợp tác giữa hai địa phương trong ba năm tới.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et Nguyen Duc Chung, Président du Comité Populaire de Hanoï, ont signé le 25 juin un nouveau programme d'actions conjointes pour le développement de la coopération entre les deux territoires. - JPEG
Vùng Île-de-France và thànhphố Hà Nội đã xác định 5 chủ đề hợp tác ưu tiên : môi trường, du lịch và di sản, giao thông công cộng, đô thị và qui hoạch, đổi mới, nghiên cứu, hợp tác đại học và Pháp ngữ.

Chương trình « Chất lượng sống/Chất lượng thành phố tại Hà Nội » nhằm cải thiện môi trường đô thị (2018-2020) đã được đưa ra nhân dịp này. Chương trình sẽ huy động trong thời gian 3 năm kinh nghiệm của IAU và của Airparif, cũng như của các doanh nghiệp quản lý giao thông đô thị của Vùng Île-de-France nhằm cải thiện môi trường tại Hà Nội trên các phương diện qui hoạch đô thị bền vững, giảm ô nhiễm không khí, quản lý không gian xanh và giảm thiểu rác thải. Dự án một triệu euro này do Vùng Île-de-France và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tài trợ, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp.

Vùng Île-de-France sẽ có văn phòng đại diện tại Hà Nội, Paris Région Expertise-Vietnam, với nhiệm vụ hỗ trợ các chuyên gia về giao thông đô thị Vùng trong công việc và giúp đỡ các doanh nghiệp Vùng đáp ứng nhu cầu của các đối tác Việt Nam.

Vùng Île-de-France sẽ hợp tác để giới thiệu tốt hơn di sản kiến trúc đặc biệt của Hà Nội với du khách quốc tế, và khuyến khích các quan hệ hợp tác giữa các địa danh và công trình lớn của Hà Nội và Île-de-France để tổ chức các hoạt động quảng bá chéo.

Mặt khác, Vùng Île-de-France và thành phố sẽ khuyến khích các hoạt động gắn kết các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Île-de-France và Hà Nội. Việc đưa sinh viên và giáo viên Việt Nam sang Pháp sẽ được khuyến khích, nhất là đón tiếp sinh viên và các nhà nghiên cứu của các trường đại học tại Hà Nội tại khu Trung tâm quốc tế đại học tại Paris.

Hợp tác phi tập trung giữa Việt Nam và Pháp đã bắt đầu từ năm 1989 với việc triển khai quan hệ đối tác giữa Vùng Île-de-France và Hà Nội.

(nguồn: www.iledefrance.fr)

Cập nhật ngày 02/07/2018

Trở về đầu trang