Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội [fr]

Thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội đã được kí ngày 28 tháng 4 năm 2017. Đại diện của Đại sứ quán Pháp là Bà Eva Nguyen Binh, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, và đại diện của trường ĐH Bách khoa Hà Nội là Hiệu trưởng Hoàng Minh Sơn.

JPEG
Văn bản này củng cố quan hệ hợp tác đã có từ lâu và rất hiệu quả giữa hai cơ quan, với mục tiêu ưu tiên là tạo điều kiện cho các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội du học tại Pháp và tiếp cận với nền văn hóa Pháp thông qua việc cấp học bổng và hỗ trợ học tiếng.

Cập nhật ngày 08/09/2017

Trở về đầu trang