Liên hệ phòng Thị thực

Địa chỉ thư điện tử :

visas.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

Giờ mở cửa

 • Trung tâm tiếp nhận hồ sơ của công ty TLScontact
  Trung tâm này nằm tại tầng 17 của tòa nhà « Capital tower building », số 109 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày nghỉ lễ năm 2018

 • Thứ ba, ngày 25/12/2018

Liên hệ  :

- Phòng thị thực của Đại sứ quán Pháp không trả lời điện thoại.

- Khi cần thông tin, quý vị tham khảo trước tiên trang web của Đại sứ quán Pháp. Tại đây, sẽ có câu trả lời cho phần lớn các câu hỏi liên quan đến thị thực mà quý vị có thể muốn biết.

Nếu không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, xin vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ sau : visas.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

- Các câu hỏi rườm rà hay đã có sẵn câu trả lời trên trang web này sẽ không được xử lý.

- Khi gửi thư, xin ghi đầy đủ họ tên người gửi.

- Phòng thị thực xử lý cùng lúc rất nhiều hồ sơ. Nếu không nhận được ngay lập tức câu trả lời, xin quý vị vui lòng kiên nhẫn và không cần phải gửi nhiều lần với cùng một nội dung.

- Xin lưu ý các vấn đề sau :

 • Các câu hỏi chỉ liên quan đến thị thực
 • Chúng tôi không trả lời cho các yêu cầu lấy hẹn : cách duy nhất lấy hẹn là thực hiện thủ tục tại mục « Lấyhẹnnộphồsơ ».
 • Chúng tôi không trả lời cho các yêu cầu xác nhận tính chính xác của các thông tin trên trang web của Đại sứ quán Pháp.
 • Chúng tôi không trả lời các câu hỏi liên quan đến hồ sơ xin visa đang được xem xét : khi đương đơn nộp hồ sơ, chúng tôi đã thông báo cho đương đơn biết ngày và cách thức mà chúng tôi sẽ thông báo kết quả.
 • Chúng tôi không trả lời những câu hỏi mà câu trả lời đã có trên trang web của Đại sứ quán Pháp : trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị vào trang có câu trả lời phù hợp.
 • Chúng tôi không trả lời những câu hỏi liên quan đến thủ tục cần thực hiện sau khi đến Pháp.
 • Chúng tôi không trả lời các câu hỏi liên quan đến cách thức để có các giấy tờ được yêu cầu trong hồ sơ xin thị thực.
 • Chúng tôi không kiểm tra trước các giấy tờ mà quý vị định nộp. Hồ sơ sẽ được kiểm tra tại quầy khi quý vị đến nộp hồ sơ và sau khi đã thanh toán lệ phí.
 • Danh sách các giấy tờ cần nộp được ghi rõ trên trang web của Đại sứ quán Pháp.

publié le 16/10/2018

Haut de page