Liên hiệp quốc – Các thành viên mới vào Hội đồng Bảo an [fr]

Pháp chúc mừng Estonia, Niger, Saint-Vincent và Grenadines, Tunisie và Việt Nam đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 nhiệm kỳ hai năm trên cương vị là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Pháp vui mừng về triển vọng làm việc chặt chẽ với mỗi nước được bầu vào Hội đồng Bảo an về toàn bộ các chủ đề được xử lý trong khuôn khổ này, mà theo Hiến chương Liên hiệp quốc, đảm nhiệm trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhân dịp này, Pháp chúc mừng Bờ biển Ngà, Guinée Xích đạo, Cô-oét, Pêru và Ba Lan đã hoàn tất công việc thành viên Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ 2018-2019.

Cập nhật ngày 17/02/2020

Trở về đầu trang