Lộ trình số hóa các kênh Làm thế nào để tiếp tục theo dõi kênh truyền hình TV5Monde ? [fr]

Từ tháng 6 năm 2015, một số nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tại Việt Nam đã bắt đầu chuyển sang hệ thống truyền hình số theo lộ trình số hóa các kênh truyền hình được Chính Phủ Việt Nam ban hành. Hiện nay, việc phát sóng kênh TV5 Monde trên hệ thống truyền hình Analog đã dừng, cụ thể là trên VTVcab tại Hà Nội. Nếu quý khách gặp khó khăn trong việc theo dõi kênh truyền hình TV5Monde, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của mình tại địa phương và xem xét đăng kí gói dịch vụ truyền hình kĩ thuật số (có bao gồm kênh TV5 Monde) của nhà cung cấp.

Ngoài ra, TV5Monde vẫn tiếp tục được phát trên kênh 117 của hệ thống truyền hình số vệ tinh K+ trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà không cần thông qua đường cáp.

Cập nhật ngày 30/06/2015

Trở về đầu trang