Lời cảm ơn các nhà tài trợ Lễ kỷ niệm Quốc khánh [fr]

JPEG
Ngày 14 tháng 7 hàng năm là dịp kỷ niệm lớn của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Hơn một nghìn khách mời Pháp và Việt Nam cùng tất cả các đối tác trong hoạt động hợp tác Pháp - Việt sẽ tham gia lễ kỷ niệm này.

Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt vì chúng ta đồng thời kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn cảm ơn các nhà tài trợ sự kiện này. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, Đại sứ quán Pháp mới có thể tổ chức một buổi lễ ấn tượng và thành công.

JPEG

Cập nhật ngày 13/07/2018

Trở về đầu trang