Make Our Planet Great Again [fr]

Sau khi Mỹ quyết định rời khỏi Hiệp định Paris, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ, các sinh viên và xã hội dân sự hành động cùng với nước Pháp chống lại sự biến đổi khí hậu.

Lời kêu gọi được cụ thể hóa thông qua việc lập ra trang web « Make Our Planet Great Again ».

Trang web được xây dựng nhằm đơn giản hóa việc huy động những cá nhân có mong muốn tham gia vào các dự án, thực hiện các nghiên cứu, tiến hành, tìm kiếm các nguồn tài trợ hoặc tới Pháp với mục đích bảo vệ trái đất khỏi sự nóng lên của khí hậu.

Được điều phối bởi Bộ Chuyển tiếp Sinh thái và tương trợ, Bộ châu Âu và các Vấn đề Ngoại giao, Bộ Kinh tế, bộ Giáo dục Đại học, bộ Nghiên cứu và Đổi mới, và được hỗ trợ bởi Business France, trang web song ngữ Anh-Pháp này cung cấp một công cụ duy nhất mang tính hoài bão, thiết thực và hành động.

www.makeourplanetgreatagain.fr

Cập nhật ngày 13/06/2017

Trở về đầu trang