Mời nộp hồ sơ 2020 - Chương trình học bổng France Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam [fr]

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

JPEG
Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :

- Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư
- Kinh tế và quản lý
- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

- mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ17 tháng 1 năm 2020
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3 năm 2020
Thông báo kết quả Kể từ giữa tháng 4 năm 2020

Tải quy định về chương trình học bổng France Excellence 2020-2021
Tải tờ khai xin học bổng France Excellence 2020-2021 bằng tiếng pháp hoặc bằng tiếng Anh
Tải FAQ bằng tiếng Việt

Cập nhật ngày 09/09/2020

Trở về đầu trang