Mời ứng cử viên cho Giải thưởng quốc gia Pháp năm 2016 về Nhân quyền [fr]

Ủy ban tham vấn Quốc gia về Nhân quyền, đơn vị hành chính quốc gia về tuyên truyền và bảo vệ quyền con người kêu gọi các ứng cử viên cho Giải thưởng năm 2016 của nước Pháp về nhân quyền.

JPEG

Hai chủ đề của năm nay sẽ là :

Chủ đề 1 : Bảo vệ và bảo trợ người nhập cư
Chủ đề 2 : Đại diện và bảo vệ quyền con người đối với những người tàn tật theo Hiệp định của Liên Hiệp quốc về quyền của người tàn tật

Ủy ban tham vấn Quốc gia về Nhân quyền có một quỹ trị giá 70.000 euros cho giải thưởng này và giải thưởng sẽ được trao cho 5 người. Trong 5 người này Ủy ban sẽ chọn ra một người để trao giải « đặc biệt »

Các thông tin liên quan đến giải thưởng có thể tra cứu tại trang sau : http://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prix-des-droits-de-lhomme-2016.

Các hồ sơ đầy đủ cần được gửi trực tiếp đến Ủy ban tham vấn Quốc gia về Nhân quyền trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 theo đường bưu điện tới : Ban thư kí của Ủy ban, 35 phố Saint Dominique, Quận 7, Paris hoặc theo thư điện tử về hòm thư cncdh@cncdh.pm.gouv.fr.

Tờ khai ứng cử viên phải được điền và gửi lại bằng tiếng Pháp.

Chúc quý vị may mắn !

Để có thêm thông tin: Giải thưởng quốc gia Pháp năm 2016 về Nhân quyền

Cập nhật ngày 26/09/2016

Trở về đầu trang