Mời ứng cử viên cho Giải thưởng quốc gia Pháp năm 2017 về Nhân quyền

Ủy ban tham vấn Quốc gia về Nhân quyền, đơn vị hành chính quốc gia về tuyên truyền và bảo vệ quyền con người kêu gọi các ứng cử viên cho Giải thưởng năm 2017 của nước Pháp về nhân quyền.

JPEG

Hai chủ đề của năm nay sẽ là :

Chủ đề 1:Tự do thông tin và tự do báo chí
Chủ đề 2 : Khuyến khích và bảo vệ quyền giới tính và quyền sinh sản

Tờ khai của ứng viên phải được điền và gửi lại bằng tiếng Pháp.

Hồ sơ đầy đủ được gửi trực tiếp đến Ủy ban tham vấn Quốc gia về Nhân quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 2017 theo đường bưu điện tới : Ban thư kí của Ủy ban, 35 phố Saint Dominique, Quận 7, Paris hoặc theo thư điện tử về hòm thư cncdh@cncdh.pm.gouv.fr.

Các thông tin liên quan đến giải thưởng có thể tra cứu tại đường dẫn này.

Cập nhật ngày 10/10/2017

Trở về đầu trang