Mời ứng tuyển chương trình “nghệ sỹ lưu trú 2018”

Thông qua chương trình “Nghệ sỹ lưu trú” tại TPHCM, Viện Pháp tại Việt Nam mong muốn tạo điều kiện làm việc cho những nghệ sỹ và nhà văn Pháp cũng như góp phần vào hoạt động giao lưu giữa hai dân tộc và hai nền văn hóa Pháp-Việt.

Thời hạn nộp hồ sơ : đến hết ngày 12/07/2017

http://www.institutfrancais-vietnam.com/vi/hochiminh/moi-ung-tuyen-chuong-trinh-nghe-sy-luu-tru-2018/

JPEG

Cập nhật ngày 23/06/2017

Trở về đầu trang