Một số trang web của Pháp

Các trang web chính thức của Pháp

- Phủ Tổng thống : http://www.elysee.fr/

- Thủ Tướng chính phủ : http://www.premier-ministre.gouv.fr/

- Thượng viện Pháp: http://www.senat.fr/

- Quốc hội Pháp: http://www.assemblee-nationale.fr/

- Hội đồng Hiến Pháp: http://www.conseil-constitutionnel.fr/

- Hội đồng Nhà nước: http://www.conseil-etat.fr/

- Thẩm kế viện: http://www.ccomptes.fr/

- Hội đồng kinh tế và xã hội: http://www.ces.fr/index2.htm

- Bộ Ngoại giao Pháp: http://www.france.diplomatie.fr

- Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm, Nghề cá và các vấn đề nông thôn : http://www.agriculture.gouv.fr/

- Bộ Văn hóa và Truyền thông :http://www.culture.fr/

- Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp : http://www.minefi.gouv.fr/

- Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu quốc gia : http://www.education.gouv.fr/

- Bộ Việc làm, Lao động và Gắn kết xã hội : http://www.emploi-solidarite.gouv.fr/

- Bộ Quốc phòng : http://www.defense.gouv.fr/

- Bộ Sinh thái và Phát triển bền vững :http://www.environnement.gouv.fr/

- Bộ Thiết bị, Giao thông và Quy hoạch lãnh thổ, Du lịch và Biển : http://www.equipement.gouv.fr/

- Bộ Công chức và Cải cách Nhà nước : http://www.fonction-publique.gouv.fr/

- Bộ Nội vụ : http://www.interieur.gouv.fr/

- Bộ Thanh niên, Thể thao và Đời sống hiệp hội : http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/

- Bộ Tư pháp : http://www.justice.gouv.fr/

- Bộ Y tế và Bảo trợ xã hội : http://www.sante.gouv.fr/

- Bộ Hải ngoại :http://www.outre-mer.gouv.fr/

- Hội đồng Cấp cao Hợp tác quốc tế : http://www.hcci.gouv.fr/

- UBIFRANCE, Cơ quán phát triển doanh nghiệp quốc tế :http://www.ubifrance.fr/

- ATOUT FRANCE: http://www.franceguide.com/sg

- Alliance Française: http://www.alliancefr.org/

- EduFrance: http://www.edufrance.fr/

Trang web của báo chí Pháp

Nhật báo quốc gia

- Le Monde: http://www.lemonde.fr/

- Le Figaro: http://www.lefigaro.fr/

- L’Equipe: http://www.lequipe.fr/

- Le Parisien: http://www.leparisien.com/home/index.htm

- Les Echos: http://www.lesechos.fr/

- La Tribune: http://www.latribune.fr/

- La Croix: http://www.la-croix.com/

- L’Humanité: http://www.humanite.presse.fr/

Tuần báo

- Télérama: http://www.telerama.fr

- L’Express: http://www.lexpress.fr/

- Le Nouvel Observateur: http://www.nouvelobs.com/

- Le Point: http://www.lepoint.fr

- Marianne: http://www.marianne-en-ligne.fr/

Nhật báo vùng và địa phương

- Ouest France: http://www.ouest-france.fr

- Le progrès: http://www.leprogres.fr

- La voix du Nord: http://www.lavoixdunord.fr

- Sud Ouest: http://www.sudouest.com

- L’Est républicain: http://www.estrepublicain.fr

- Dernières nouvelles d’Alsace: http://www.dna.fr

- Le télégramme de Brest: http://www.letelegramme.com

- La Dépêche: http://www.ladepeche.com

- La Provence: http://www.laprovence-presse.fr

Báo của các đài truyền hình

- France 24: http://www.france24.com

- Télé 7 jours: http://www.t7j.com

- TéléStar: http://www3.telestar.fr

- Télé Proche: http://www.telepoche.fr

- Canal+Magazine: http://www.canalplus.fr

Tạp chí và Báo thể thao

- Paris Match: http://www.parismatch.com

- L’Équipe: http://www.lequipe.fr

- Le Figaro Magazine: http://www.lefigaro.fr

- VSD: http://www.vsd.fr

- Point de vue: http://www.pointdevue.fr

- Paris Turf: http://www.paristurf.tm.fr

Tạp chí Phụ nữ và Gia đình

- Elle: http://www.elle.fr

- Madame Figaro: http://www.madamefigaro.fr

- Marie Claire: http://www.marieclaire.fr

- Vogue: http://www.vogue.fr

- Reader’s Digest: http://www.rd.com

- Femme: http://www2.femme.fr

Cập nhật ngày 01/02/2010

Trở về đầu trang