Ngài Christian Poncelet từ trần [fr]

Ngài Christian Poncelet, nguyên Chủ tịch Thương viện và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Vosges, vừa mới từ trần. Ngài Poncelet là một người am tường sâu sắc về Việt Nam và là người bạn lớn của Việt Nam. Ngài Poncelet sang Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1976, ngay sau khi thống nhất đất nước.

JPEG - 109.5 kb
Photographie : © Présidence du Sénat, 2000

Trên cương vị Chủ tịch Nhóm liên nghị viện hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện, và cả trên những cương vị khác mà ngài đã đảm nhiệm ở cấp quốc gia và địa phương, ngài Poncelet đã nỗ lực không ngừng để làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam.

Cam kết của ngài Poncelet trong hợp tác liên nghị viện và hợp tác giữa các địa phương của hai nước chúng ta đã đóng một vai trò quyết định trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam.

Cập nhật ngày 14/09/2020

Trở về đầu trang