Ngày Nhân quyền Quốc tế: Một nền Ngoại giao vì Con người

Đấu tranh vì Nhân quyền là một phần lịch sử của nước Pháp là một yếu tố cơ bản cấu thành nền Cộng hòa. Vì vậy, Nhân quyền giữ một vị trí chủ chốt trong hoạt động ngoại giao của Pháp.

Ngày 10 tháng 12, để kỷ niệm ngày Tuyên bố về Nhân quyền thế giới, lần đầu tiên một Hội thảo với chủ đề « Một nền Ngoại giao vì sự nghiệp Nhân quyền » sẽ được tổi chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Quai d’Orsay, từ 9h00 đến 11h30.

Nhiều hội thảo chủ đề cũng sẽ diễn ra đồng thời với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng và các nhà hoạt động Nhân quyền.

Trong bối cảnh toàn thế giới thể hiện sự tôn trọng đối với các quyền cơ bản này, Bộ Ngoại giao và châu Âu sẽ giới thiệu những hoạt động Nhân quyền quan trọng mà nước Pháp tham gia, đặc biệt là quyền đối với phụ nữ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, bãi bỏ trừng phạt đối với người đồng tính, trẻ em đi lính, bãi bõ án tử hình

Vào lúc 11h30 cùng ngày, ông Alain Juppé, Quốc vụ Khanh, Bộ trưởng Ngoại giao và châu ÂU, sẽ trao giải Nhân quyền của Cộng hòa Pháp cho 5 nhân vật họat động Nhân quyền nước ngoài, do Ủy ban tư vấn Nhân quyền Quốc gia tuyển chọn.

Quý vị có thể tìm thấy chương trình của Hội thảo này trên trang web http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ của Bộ Ngoại giao Pháp và có thể đăng ký tham gia.

Cập nhật ngày 17/07/2014

Trở về đầu trang