Ngày thế giới chống lại án tử hình, 10 tháng 10 năm 2012 – cam kết của Pháp

PNG

Pháp cam kết mạnh mẽ và lâu dài về việc bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Cuộc chiến này là một trong những ưu tiên về Nhân quyền của Pháp trên toàn tế giới, và được cụ thể hóa thông qua hoạt động của Pháp ở nước ngoài.

Những kiến nghị này là xu hướng của thế giới về việc bãi bỏ vĩnh viễn án tử hình, mà lời kêu gọi hoãn án tử hình trên toàn thế giới tại Đại hội đồng lần thứ 67 của Liên Hợp Quốc là một minh chứng.

Liên minh châu Âu và Pháp cho rằng tử hình là một hình thức đối xử nghiệt ngã và phi nhân tính và việc bãi bỏ án tử hình góp phần bảo vệ quyền sống của con người. Án tử hình không có ý nghĩa gĩ đối với việc chống lại tội phạm. Nó không có tính phòng ngừa, ngược lại, đó là biểu hiện thất bại của nền tư pháp.

Trên tinh thần đó, nước Pháp dành một vị trí quan trọng và được thừa nhận tại các nước đã cam kết phản đối án tử hình.

Tuy việc kết án tử hình đang có xu hướng giảm trên toàn thế giới nhưng nhiện nay án tử hình vẫn đang được áp dụng tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vì vậy, Pháp cùng các đối tác châu Âu khuyến khích các quốc gia có liên quan phê chuẩn các văn kiện quốc tế, ví dụ như nghị định thứ cấp không bắt buộc cho Công ước quốc tế về các quyên dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc.

Rộng hơn nữa, Pháp tiến hành những hoạt động cụ thể, riêng Pháp hoặc trong khuôn khổ Liên minh châu Âu, bên cạnh các Nhà nước này nhằm khuyến khích từ bỏ, hoặc gia hạnh thi hành án tử hình như một bước đầu tiên tiến đến việc bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. Các bước này được tiến hành cho từng trường hợp bị kết án tử hình cụ thể.

Với tư cách là đại diện của Pháp ở nước ngoài, mạng lưới ngoại giao của Pháp được huy động mạnh mẽ vào nội dung này.

Ngoài khuôn khổ các nỗ lực chung đó, hoạt động của Pháp còn ở các hình thức đặc biệt khác, ví dụ như thông tin tuyên truyền cho xã hội dân sự. Để phát huy công việc này thì mạng lưới ngoại giao là một phương tiện ưu tiên.

Tại Việt Nam, Pháp đã tích cực hoạt động để thể hiện mong muốn Việt Nam bãi bỏ án tử hình tại đối thoại Nhân quyền cấp cáo Liên minh châu Âu / Việt Nam, diễn ra tại Bruxelles vào ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2012.

publié le 19/10/2012

Haut de page