Người Pháp chết tại Việt Nam

Khi có trường hợp người Pháp chết tại Việt Nam, việc làm khai tử có thể được thực hiện tại bộ phận hộ tịch của Đại sứ quán Pháp.

1) khai tử tại Đại sứ quán

Giấy khai tử có thể được Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội lập nếu người Pháp chết tại nơi thuộc khu vực lãnh sự của Đại sứ quán. Không có thời hạn qui định đối với việc lập giấy khai tử.

Bạn cần liên hệ với bộ phận hộ tịch để làm khai tử và xuất trình những giấy tờ sau đây :
• giấy chứng tử Việt Nam do ủy ban nhân dân nơi người Pháp chết cấp, cùng với bản dịch tiếng Pháp, được thực hiện bởi một đơn vị dịch thuật hợp lệ ;
• chứng minh quốc tịch Pháp của người chết (chứng minh thư, hộ chiếu, …) ;
• nếu có thể, hộ khẩu gia đình của người chết.

2) đăng ký hộ tịch khai tử

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội có thể đăng ký vào sổ hộ tịch Pháp giấy khai tử của Việt Nam đã được đăng ký tại các tỉnh thuộc khu vực lãnh sự của Đại sứ quán.
Các đề nghị đăng ký vào sổ hộ tịch Pháp giấy khai tử đã được đăng ký tại các tỉnh khác sẽ được Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh xử lý.

Có thể gửi thư đề nghị đăng ký vào sổ hộ tịch Pháp giấy khai tử của người Pháp chết tại Việt Nam. Việc này có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào vì không có thời hạn qui định nào đối với thủ tục này.

Để đăng ký, bạn cần gửi kèm theo đề nghị :

đề nghị đăng ký được điền đầy đủ và có chữ ký của người khai báo (có thể tải về từ internet hoặc đề nghị bộ phận hộ tịch cung cấp) ;
• bản gốc giấy khai tử Việt Nam (được trả lại sau khi đăng ký ) ;
• bản sao giấy khai tử Việt Nam được dịch sang tiếng Pháp bởi một đơn vị dịch thuật hợp lệ ;
• chứng minh quốc tịch Pháp của người chết (chứng minh thư, hộ chiếu, bản sao giấy khai sinh…);
• Sổ hộ khẩu gia đình của người chết

Việc báo tử tiếp đó sẽ được gửi tới tòa thị chính nơi sinh của người chết để ghi thêm nội dung này vào giấy khai sinh.

3) Đăng ký chứng tử của người nước ngoài có vợ/chồng là người Pháp

Có thể đăng ký chứng tử của người nước ngoài có vợ/chồng là người Pháp để cập nhật sổ gia đình.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với bộ phận hộ tịch của Đại sứ quán Pháp, số điện thoại : (00 84) 24 39 44 57 00 hoặc tham khảo mục « chết tại nước ngoài» trên trang internet của Bộ Ngoại giao Pháp.

Cập nhật ngày 03/08/2017

Trở về đầu trang