Nhà Khoa học Pháp tại Việt Nam

JPEG

JPEG

Từ năm 2007, Pháp đã có một một cơ quan tại Hà Nội, duy nhất trên thế giới, đó là « Nhà Khoa học Pháp », nhóm hợp các văn phòng đại diện của CIRAD, CNRS và IRD lại với nhau, gần gũi hơn với các đối tác Việt Nam. Cơ quan này là một thực thể lớn tập hợp các phương tiện và nhiều phương pháp tiếp cận bổ sung cho nhau nhằm tăng cường các hoạt động với các đối tác khoa học, giáo dục và công nghiệp Pháp cũng như Việt Nam.

Hợp tác khoa học của mỗi tổ chức nghiên cứu Pháp này được nuôi dưỡng từ một lịch sử với rất nhiều các sáng kiến, nhiều đối tác mạnh của những niềm tin thấm nhuần qua những thập kỉ hợp tác, gắn kết nghiên cứu và đào tạo và góp phần vào sự phát triển của Việt Nam và Pháp.

- Địa chỉ : Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Nhà 2G, Phòng số 102 (CIRAD), số 103 (CNRS), số 103 (IRD)
Số 298, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

- Xem sơ đồ chỉ dẫn : http://www.cnrs.fr/derci/IMG/pdf/pl...

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD)

Hơn 20 năm nay CIRAD là một đối tác lớn của các viện nghiên cứu quốc gia và các trường Đại học Việt Nam.
Các cán bộ nghiên cứu của CIRAD làm việc tại Việt Nam thông qua các cơ quan đối tác về chăn nuôi, trồng trọt, thú y, và dịch tễ, an ninh và chất lượng lương thực thực phẩm, nông nghiệp sinh thái vì một nền nông nghiệp có khả năng chống chịu được các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và góp phần vào làm giảm bớt những hiệu ứng của các hiện tượng này mang lại, quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất và nước hoặc về khoa học thông tin và truyền thông.

- Các trang web hữu ích :
Website chung của ban giám đốc khu vực ASEAN : http://asie-sud-est.cirad.fr/
Website của Trung tâm : http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous...
Website các đơn vị : http://hrpp.ku.ac.th/, http://www.grease-network.org/, http://cansea.org.vn/, http://www.malica-asia.com

Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD)

IRD hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991 trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên, khoa học xã hội và y tế. Các hoạt động nghiên cứu bắt ngồn từ những hợp tác giữa các cán bộ nghiên cứu IRD và các đối tác, đã được những cán bộ nghiên cứu IRD hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu Việt Nam (hiện tại có 14 cán bộ) và các chuyên gia sang công tác ( > 100 người, với khoảng 5,5ETP/năm) thực hiện.

- Các trang web hữu ích :
Website của IRD tại Việt Nam : http://www.vietnam.ird.fr/
Phòng thí nghiệm Hỗn hợp quốc tế « Rice functional genomics and plant biotechnology » : https://sites.google.com/site/lmiricevn/
Phòng thí nghiệm Hỗn hợp quốc tế LUSES « Land Use Changes and Ecosystem Services » : http://www.luses.ird.fr/
Chương trình trọng điểm vùng « Đất, nước, nước biển và xã hội đối diện với các nguy cơ tại Nam Á và Đông Nam Á » (SELTAR) : http://www.ppr-seltar.ird.fr/

Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia (CNRS)

CNRS đã kí hiệp định khung đầu tiên vào tháng 3 năm 1983 với một cơ quan Việt Nam hiện nay đã trở thành Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam (VAST). Cho đến nay, CNRS và VAST đã cùng nhau tiến hành 4 PICS, 1 GDRI và 4 LIA (và 2 đào tạo) cũng như các hội thảo có tên gọi là « Đồ Sơn » với mỗi chủ đề thay đổi theo hàng năm.
Một GDRI về đa dạng sinh học và dịch bệnh lây nhiễm liên quan đến IRD, NIEH (Viện Vệ sinh dịch tễ Quốc gia) và 2 viện Pasteur ở Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.
Cuối cùng và nhất là UMI « MICA » được thành lập từ năm 2006 với Đại học Bách khoa Hà Nội và ĐH học Bách khoa Grenoble, trong lĩnh vực tin học (« Đa phương tiện, Thông tin, Truyền thông và Ứng dụng »).
Văn phòng CNRS tại Hà Nội là văn phòng đại diện vùng cho 10 nước ASEAN.

- Các trang Web hữu ích :
UMI « MICA » : http://mica.edu.vn/fr/presentations...
Văn phòng CNRS : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?a...
Hợp tác quốc tế của CNRS : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?a...

Viện Pasteur

Mạng lưới Viện Pasteur tại Việt Nam gồm 3 viện thành viên : Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội, Viện Pasteur Nha Trang. Các trung tâm này có hơn 300 cán bộ công nhân viên và nghiên cứu trên khoảng 40 đề tài (trong đó có các đề tài nghiên cứu về các bệnh như sốt xuất huyết, HIV, lao).

Website của Viện Pasteur : http://www.pasteur.fr

Trường Viễn đông bác cổ Pháp (EFFEO)

Thành lập năm 1900 tại Sài Gòn, Trường Viễn đông Bác cổ (EFEO) có nhiệm vụ thu thập, thống kê, bảo tồn và phân tích các yếu tố văn hóa và di sản của lục địa Châu Á. Trường tan rã theo thời gian, rất nhiều bộ phận khác nhau hiện nay không còn nữa : bảo tàng Finot, xây dựng năm 1926, ngày nay là bảo tàng Lịch sử Việt Nam ; bảo tàng Parmentier nay trở thành Bảo tàng Chàm Đà Nẵng, v.v….Sau một thời gian gián đoạn khoảng 40 năm, trường đã mở lại một trung tâm mới tại Hà Nội năm 1993 nằm trong mạng lưới 18 trung tâm được thành lập tại Châu Á. Việc khôi phục lại này với 2 nhiệm vụ : nhiệm vụ thứ nhất là cho ra đời các sản phẩm khoa học, làm tăng giá trị nghiên cứu và đào tạo các cán bộ nghiên cứu tương lai, nhiệm vụ thứ 2 là bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể là đặt thù của lịch sử của trường và các chuyên ngành ưu tiên. Năm 2012, một văn phòng đại diện được thành lập tại TP Hồ Chí Minh củng cố thêm cho trung tâm này.

Website của EFEO : http://www.efeo.fr/

publié le 12/11/2014

Haut de page